Psychologia

mgr Urszula Skawińska - Czyżowicz Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia certyfikacyjnego

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Londyńskim (obecnie University College London). Ukończyła również studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie w trakcie atestowanego, czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Od 2014r. pracuje w Oddziale Psychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza oraz w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, wcześniej związana była również z Warsztatem Terapii Zajęciowej „Przystań”. W roku akademickim 2018/2019 asystent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK (prowadzone zajęcia: Psychiatria, Psychologia lekarska, Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej).

Cennik

Pierwsza konsultacja  -130 zł
Kolejna konsultacja  -110 zł

dr n. med. Katarzyna Pasgreta dr n. med., psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień

Od kilkunastu lat zawodowo i z zamiłowania zajmuję się pomaganiem- jako psycholog, a od kilku lat także jako terapeuta uzależnień. Pracuję klinicznie w placówkach służby zdrowia głównie z osobami dorosłymi. Zajmuję się indywidualnym poradnictwem psychologicznym z elementami terapii poznawczo- behawioralnej; terapią uzależnień behawioralnych, od substancji psychoaktywnych i alkoholu. Wykonuję diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną.

Cennik

Pierwsza wizyta 130zł
Kolejna wizyta – 110zł

dr n. społ. Agnieszka Woźniewicz psycholog

Oferuje pomoc psychologiczną osobom z trudnościami w relacjach interpersonalnych, doświadczającym stanów depresyjnych, lękowych, a także długotrwałego stresu, mogącego powodować nasilenie bądź wystąpienie dolegliwości psychosomatycznych, w leczeniu których istotną rolę odgrywa dostrzeżenie zależności pomiędzy psychiką i przejawianymi objawami.

Cennik

Pierwsza wizyta – 130 zł
Kolejna wizyta – 110 zł

Dni przyjęć

Terminy przyjęć do uzgodnienia w rejestracji.

mgr Aleksandra Wolska psycholog, terapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie obecnie kończy studia doktoranckie. Od 10 lat wykładowca statystyki i psychometrii. Do roku 2017 silnie związana z biznesem. Od 2016 roku prowadzi prywatny praktykę psychologiczną. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Cennik

Pierwsza konsultacja – 130 zł
Kolejna  konsultacja – 110 zł

Dni przyjęć

Czwartek od 8.00

mgr Klaudia Ołownia psycholog

Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, obecnie w trakcie studiów doktoranckich w zakresie psychologii.

Doświadczenie: pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z dorosłymi pacjentami w obszarze neuropsychologii (diagnoza i terapia), profilaktyka, trening umiejętności społecznych, diagnostyka psychologiczna

Praca: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy

Cennik

Pierwsza konsultacja  -130 zł
Kolejna konsultacja  -110 zł

dr n. med. Agnieszka Szałkowska psycholog, psychoterapeuta

Pracuje w Klinice Psychiatrii na oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych w Bydgoszczy. Obecnie jest w trakcie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Szkole Psychoterapii organizowanej przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz specjalizacji z psychologii klinicznej.

 

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej- 140 zł
Cena konsultacji kolejnej- 120 zł

Dni przyjęć

piątek od 16.00

mgr Agnieszka Busk-Kaczmarek psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto ukończyłam szereg szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej i terapii. Od 2012 r. jestem wpisana na listę biegłych sądowych z dziedziny psychologii człowieka dorosłego. Nieustannie się uczę i podnoszę swoje kwalifikacje tak, aby jak najlepiej i skutecznie pomagać swoim pacjentom. Pracuję z nastolatkami i osobami dorosłymi.

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 130 zł
Cena konsultacji kolejnej – 110 zł

Dni przyjęć

wtorek
od 16.00

dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska psycholog, psychoterapeuta
Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 140 zł
Cena konsultacji kolejnej – 120 zł

mgr Roma Bajzert psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapeuta – certyfikat  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 735), psychologw trakcie specjalizacji klinicznej, specjalista terapii środowiskowej PTP, członek nadzwyczajny WTTS (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) oraz członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
18 letnie doświadczenie w diagnozie klinicznej oraz psychoterapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Cennik

Pierwsza konsultacja – 160 zł
Kolejna  konsultacja – 130 zł
Opinia – 70 zł

Dni przyjęć

wtorek od 8.30

mgr Ewa Wierzbicka specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta dyplomowany

Zajmuje się psychoterapią w nurcie integracyjnym. Pomaga osobom z szeroko rozumianymi zaburzeniami nerwicowymi. Pracuje również z osobami zainteresowanymi lepszym poznaniem i zrozumieniem siebie.

Na co dzień współpracuje ze stacjonarnym oddziałem ogólnopsychiatrycznym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem dla Uchodźców.

Ponadto swoje doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy na Oddziale Psychoz i Oddziale Nerwicowo-Lękowym (stażystka), w Ośrodku Psychologicznym w Toruniu, w Uczelnianym Ośrodku Wsparcia Społecznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz współpracując kilka lat z Polską Akcją Humanitarną. Pracuje również w języku rosyjskim.

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej -130 zł
Cena konsultacji kolejnej – 110 zł

Dni przyjęć

piątek
od 15.15

dr n. med. Anna Polak-Szabela
Cennik

Wizyta pierwszorazowa – 140 zł

Wizyta kolejna – 120 zł

Opinia psychologiczna – 70 zł

Dni przyjęć

W celu rejestracji niezbędny kontakt telefoniczny.