Psychologia

dr n. społ. Agnieszka Woźniewicz - URLOP specjalista psycholog kliniczny

Oferuje: pomoc psychologiczną osobom z trudnościami w relacjach interpersonalnych, doświadczającym stanów depresyjnych, lękowych, a także długotrwałego stresu, mogącego powodować nasilenie bądź wystąpienie dolegliwości psychosomatycznych, w leczeniu których istotną rolę odgrywa dostrzeżenie zależności pomiędzy psychiką i przejawianymi objawami.

Prowadzi także konsultacje dla osób niesłyszących (możliwa rejestracja poprzez sms 500 305 485).

Studia magisterskie oraz doktoranckie na kierunku psychologia realizowała w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracuje w Zakładzie Terapii Zajęciowej i Aktywizacji Społeczno-Zawodowej CM UMK. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest specjalistą psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Każda wizyta – 150 zł
Wydanie opinii – 150 zł

Dni przyjęć

Terminy przyjęć do uzgodnienia w rejestracji.

dr n. społ. Aleksandra Wolska - URLOP psycholog, terapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Od ponad 10 lat wykładowca statystyki i psychometrii. Do roku 2017 związana z biznesem. Od 2016 roku prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. W pracy kieruje się założeniami terapii strategicznej, skoncentrowanej na korzystaniu z zasobów oraz rozwoju. Wykorzystuje rozmaite narzędzia które są indywidualnie dobierane, począwszy od testów psychologicznych przez metaforę, po pracę z hipnozą. Obecnie także w trakcie kursu psychoterapii atestowanego przez sekcję naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Pierwsza konsultacja – 130 zł
Kolejna  konsultacja – 120 zł

Dni przyjęć

Terminy przyjęć do uzgodnienia w rejestracji.

mgr Agnieszka Busk-Kaczmarek psycholog, psychoterapeuta

Zakres pracy: wsparcie psychologiczne dla osób poszukujących szybkiego rozwiązania swoich kłopotów, wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach, konflikty z partnerem/współmałżonkiem, kryzys w związku, trudne sytuacje w życiu (np. rozwód, choroba, żałoba), próby samobójcze, brak wiary w siebie, obniżone poczucie własnej wartości, trudności w kontaktach interpersonalnych, pomoc dla osób w kryzysach, ogólny brak radości i satysfakcji z własnego życia, nieradzenie sobie ze stresem, nierozwiązane problemy z przeszłości (np. straty, traumy), poczucie braku satysfakcji z życia, poczucie niskiej wartości, trudności w podejmowaniu decyzji, dokonywaniu wyborów, pomoc w odkrywaniu i wykorzystywaniu osobistego potencjału, wsparcie w osiąganiu celów, diagnoza psychologiczna.

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto ukończyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej i terapii. Od 2012 r. jest wpisana na listę biegłych sądowych z dziedziny psychologii człowieka dorosłego. Nieustannie uczy się i podnosi swoje kwalifikacje tak, aby jak najlepiej i skutecznie pomagać swoim pacjentom. Pracuje z nastolatkami i osobami dorosłymi.

Przyjmuje: osoby dorosłe, młodzież

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 180 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 14.00-19.00
Wtorek
 16.00-19.00

mgr Ewa Wierzbicka specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PSPI , Practitioner EMDR

Zajmuje się psychoterapią w nurcie integracyjnym. Pomaga osobom z szeroko rozumianymi zaburzeniami nerwicowymi. Pracuje również z osobami zainteresowanymi lepszym poznaniem i zrozumieniem siebie. Jest również certyfikowanym psychoterapeutą EMDR. Ukończyła szkolenie w terapii EMDR akredytowane przez EMDR Europe. W europejskich standardach rozwoju terapeuty EMDR uzyskała stopień Accredited Practitioner in EMDR (EMDR Europe Association). Od kilku lat posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Na co dzień pracuje dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka dla Cudzoziemców oraz w szkolnictwie. Pracowała przez 9 lat na oddziałach psychiatrycznych, w tym ostatnie 6 lat dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego. Ponadto swoje doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy na Oddziale Psychoz i Oddziale Nerwicowo-Lękowym (stażystka), w Ośrodku Psychologicznym w Toruniu, w Uczelnianym Ośrodku Wsparcia Społecznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz współpracując kilka lat z Polską Akcją Humanitarną. Pracuje również w języku rosyjskim.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 200 zł

Dni przyjęć

Wtorek od 15.00

dr n. med. Anna Polak-Szabela

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Wizyta pierwszorazowa – 180 zł
Wizyta kolejna – 160 zł
Opinia psychologiczna – 100 zł

Dni przyjęć

Terminy przyjęć do uzgodnienia w rejestracji.

mgr Iwona Garbacz psycholog, specjalista seksuologii klinicznej, terapeuta par, Certyfikowany Konsultant Psychoterapii, Certyfikowany specjalista ds. psychotraumatologii

Prowadzi terapię indywidualną, terapię dla par, terapię dysfunkcji seksualnych.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji psychologicznej, seksuologicznej, terapii indywidualnej (każda wizyta) – 170 zł
Psychoterapia par (każda wizyta) – 230 zł/h

Dni przyjęć

Poniedziałek 10.00-14.00 i 16.00-19.00
Wtorek 08.00-13.00
Środa 08.00-12.00

Czwartek 09.00-13.00 i 16.00-19.00
P
iątek 10.00-15.00

dr n. społ. Karolina Juszczyk psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Od 2020 roku pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, tam zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią. Od 2018 roku prowadzi prywatą praktykę psychologiczną. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W pracy kieruje się założeniami terapii poznawczo-behawioralnej, która jest niezwykle efektywna w przypadku zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych. Systematycznie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy oraz terapii (np. Centrum CBT w Warszawie, Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży). Obecnie także w trakcie kursu specjalizacyjnego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej atestowanego przez PTTPB.

Przyjmuje: dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji – 180 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 16.00-19.00

mgr Maria Miatkowska psycholog dzieci wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego

Pracuje: z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (3-9 lat) – nieśmiałymi, nadpobudliwymi, obawiającymi się mówić, odmawiającymi chodzenia do szkoły, z niską samooceną, słabo kontrolującymi własne emocje. Rodzicom pomaga zrozumieć siebie oraz świat przeżyć dziecka. Stwarza możliwości podniesienia kompetencji wychowawczych poprzez: naukę budowania pozytywnego obrazu siebie jako rodzica, ćwiczenia sprzyjające wyrażaniu własnych uczuć, rozbudzanie gotowości do pełniejszego rozumienia uczuć dziecka i udzielania mu emocjonalnego wsparcia,  dostrzegania mocnych stron, pomoc w tworzeniu jasnego systemu zasad i konsekwencji w domu, nabycie umiejętności poprawnego konstruowania pochwał.

Ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją psychologii wychowawczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przyjmuje: dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (3-9 lat)

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta)  – 155 zł

Dni przyjęć

Środa 08.30-12.00
Czwartek 13.00-18.30

mgr Piotr Nita psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Leczone choroby: uzależnienie, współuzależnienie.
W ramach swojej pracy zajmuje się konsultacją psychologiczną, poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią indywidualną uzależnień i współuzależnienia.

Posiada wykształcenie akademickie i wybrane szkolenia długoterminowe:
– psychologia, studia jednolite magisterskie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
– ukończone szkolenie na specjalistę psychoterapii uzależnień, Fundacja Vis Salutis w Łodzi.

Doświadczenie zdobywał współpracując z różnymi ośrodkami pomocy psychologicznej: Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Bydgoszczy oraz Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu MED-ARS w Bydgoszczy.

Kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co zobowiązuje m.in. do bezwzględnego zachowania tajemnicy zawodowej. Cechuje go ciągłe dążenie do samorozwoju oraz wysoki poziom zaangażowania w swojej pracy.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 155 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

mgr Krystian Stroiwąs psycholog dzieci i młodzieży, psychotraumatolog

Zajmuje się m.in.: zaburzeniami emocjonalnymi, lękami, kryzysami w rozwoju, trudnościami adaptacyjnymi czy radzeniem sobie ze stresem.

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobył dzięki ukończonym studiom magisterskim na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz aktywności wolontariackiej i zawodowej w licznych bydgoskich placówkach pomocowych. Od 4 lat zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom i młodzieży z Zespołem Aspergera, na co dzień pracuje również z dorosłymi oraz seniorami.
W swojej pracy skupia się szczególnie na zbudowaniu szczerej i opartej na zaufaniu relacji terapeutycznej – „to dzięki niej, pacjent ma możliwość wyrazić swoje obawy czy lęki, które niewypowiedziane, mogą objawiać się wieloma trudnościami”.

Przyjmuje: dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 180 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 14.00-17.00
Środa 14.00-17.00
Czwartek 14.00-19.00

mgr Magdalena Szklarska psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności. Prowadzi zajęcia wspierające funkcje poznawcze, przydatne zwłaszcza dla osób w okresie późnej dorosłości. Oferuje również wsparcie dla bliskich i rodzin osób chorujących, uzależnionych.

W swojej pracy stara się w holistyczny i zindywidualizowany sposób podchodzić do każdego Pacjenta – do Człowieka, który w danym momencie swojego życia doświadcza trudności, zwątpienia, zagubienia, potrzebuje pomocy i wsparcia, spojrzenia z dystansu.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 180 zł
Opinia – 100 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 11.00-14.00
Wtorek 12.00-19.00

mgr Anna Mucha psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta zaburzeń snu, certyfikowany konsultant psychoterapii, badacz, trener

Prowadzi: konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i par, terapię poznawczo-behawioralną zaburzeń snu, redukcji stresu, wypalenia zawodowego, zaburzeń lękowych i nastroju. Prowadzi terapię głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym wykorzystując elementy terapii schematu i DBT (terapii dialektyczno – behawioralnej). Swoją pracę poddaje regularnym superwizjom.

Szczególną uwagę poświęca sposobom radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi i osobistymi. Wspiera i uczy Pacjentów jak wykorzystywać własne zasoby do poprawy zdrowia i samopoczucia. Oddziaływania kieruje głównie wobec osób dorosłych. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim najaktualniejszą dostępną wiedzą opartą na dowodach naukowych i kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnej.

Prowadzi także warsztaty m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem, redukcji zaburzeń snu i poprawy jakości życia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, asertywności i stawiania granic, technik pracy nad poprawą nastroju, skutecznego komunikowania się czy radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Na co dzień pracuje jako psychoterapeuta – badacz w obszarze nowych technologii i terapii cyfrowej.

Przyjmuje: osoby dorosłe, młodzież od 16 r.ż.

Cennik

Cena konsultacji psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychoterapii indywidualnej, terapii pozn.-beh. zaburzeń snu, psychoedukacji, poradnictwa psychologicznego dla rodziców, psychoterapii par – 200 zł/50 min. sesji
Opinia – 100 zł (czas realizacji do 5 dni roboczych)

Dni przyjęć

Sesje stacjonarne:

Środa 11.00-14.00 i 15.00-19.00
Czwartek 08.00-13.00 i 14.00-19.00

Sesje online:

Poniedziałek 8.00 i 10.00-13.00
Wtorek 12.00-14.00 i 16.00-18.00
Piątek 16.00-19.00

 

 

 

mgr Magdalena Brzoza psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia

Oferuje: psychoterapię indywidualną młodzieży od 15 roku życia oraz osób dorosłych, którym towarzyszy m. in. obniżony nastrój, niska samoocena, trudności w relacjach interpersonalnych (np. nieśmiałość, częste konflikty), trudności związane z wyrażaniem emocji, lęk, samotność, poczucie izolacji, odrzucenia, niezrozumienia, trudności z podejmowaniem ról społecznych.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła roczne Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie jest w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą a także rodzicami.

W psychoterapii psychodynamicznej dużą rolę odgrywa relacja pacjenta z psychoterapeutą. Jest to metoda leczenia, która prowadzi do budowania dojrzałej, zdrowej osobowości i bliskich, satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

Przyjmuje: młodzież od 15 r.ż., osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji psychologicznej (każda wizyta) – 150 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 17.00-19.00
Środa 17.00-19.00

mgr Patrycja Pieper psycholog, pedagog resocjalizacji, terapeuta TSR

Absolwentka psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z mediacji oraz psychologii klinicznej. Ponadto ukończyła I oraz II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, uzależnień chemicznych i behawioralnych. Aktualnie w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym.

W swoim ponad 10-letnim doświadczeniu zawodowym stara się łączyć różne nurty psychoterapii. Kieruje się w szczególności podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach, odnoszącym się do potencjału i zasobów każdej osoby, a także poznawczo-behawioralnym, kształtującym samoświadomość.

Przyjmuje: osoby dorosłe oraz młodzież od 15 r.ż.

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 150 zł

Dni przyjęć

Wtorek 16.00-19.00
Środa 8.00-11.00
Czwartek 17.00-19.00

mgr Marcin Sochalski psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

W gabinecie stara się całościowo patrzeć na drugiego człowieka, dostrzegając nie tylko jego trudności, zaburzenia bądź choroby, lecz także posiadane zasoby, możliwości i mocne strony. Pozwala to na lepsze zrozumienie oraz poznanie potrzeb pacjenta. Do każdego podchodzi w indywidualny sposób, dobierając właściwe – poparte badaniami naukowymi – metody mające na celu osiągnięcie jak najlepszych efektów współpracy – poprawy jakości życia.

W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co oznacza, że podstawową zasadą pracy jest dobro człowieka.

Posiadaną wiedzę oraz umiejętności stara się nieustannie poszerzać poprzez udział w superwizji, szkoleniach, warsztatach oraz treningach, które zwiększają jego kompetencje w obszarze współpracy z drugim człowiekiem.

Przyjmuje: dzieci od 10 r.ż., młodzież, osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 155 zł

Dni przyjęć

Środa 16.00-19.00

mgr Martyna Marzec psycholog, psychotraumatolog, kryminolog, w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w trakcie kształcenia z zakresu seksuologii klinicznej

W swojej pracy dąży do nawiązania relacji terapeutycznej opartej na szacunku, zaufaniu, akceptacji, współpracy i autentyczności, zaś priorytetem jest dla niej zapewnienie drugiej osobie poczucia bezpieczeństwa. Wychodzi z założenia, że za każdym człowiekiem kryje się niepowtarzalna historia, w związku z czym dużą uwagę przywiązuje do indywidualnego podejścia do pacjenta i dostosowywania metod pracy do potrzeb terapii. Bardzo ważne jest dla niej również dbanie o etykę pracy, ciągłe podnoszenie i doskonalenie swoich umiejętności, dążenie do rozwijania swoich kompetencji i pogłębianie wiedzy.

Na co dzień pracuje w Centrum Terapii Alma w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu, Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, a także w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy oraz w placówkach oświatowych.

Przyjmuje: młodzież od 12 r.ż., osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 180 zł

Dni przyjęć

Wtorek 8.00-14.00
Piątek 8.00-14.00