Psychologia

dr n. społ. Agnieszka Woźniewicz specjalista psycholog kliniczny

Oferuje pomoc psychologiczną osobom z trudnościami w relacjach interpersonalnych, doświadczającym stanów depresyjnych, lękowych, a także długotrwałego stresu, mogącego powodować nasilenie bądź wystąpienie dolegliwości psychosomatycznych, w leczeniu których istotną rolę odgrywa dostrzeżenie zależności pomiędzy psychiką i przejawianymi objawami.

Prowadzi także konsultacje dla osób niesłyszących (możliwa rejestracja poprzez sms 500 305 485).

Studia magisterskie oraz doktoranckie na kierunku psychologia realizowała w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracuje w Zakładzie Terapii Zajęciowej i Aktywizacji Społeczno-Zawodowej CM UMK. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest specjalistą psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła w Klinice Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, w Polish Psychologists’ Association w Londynie oraz jako psycholog szkolny.

Cennik

Każda wizyta – 150 zł
Wydanie opinii – 150 zł

Dni przyjęć

Terminy przyjęć do uzgodnienia w rejestracji.

mgr Aleksandra Wolska psycholog, terapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Od ponad 10 lat wykładowca statystyki i psychometrii. Do roku 2017 związana z biznesem. Od 2016 roku prowadzi prywatny praktykę psychologiczną. Pracuje z osobami dorosłymi.

Cennik

Pierwsza konsultacja – 130 zł
Kolejna  konsultacja – 120 zł

Dni przyjęć

Terminy do uzgodnienia w rejestracji

dr n. med. Agnieszka Szałkowska psycholog, psychoterapeuta

Pracuje w Klinice Psychiatrii na oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych w Bydgoszczy. Obecnie jest w trakcie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Szkole Psychoterapii organizowanej przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz specjalizacji z psychologii klinicznej. W Centrum Zdrowia Araszkiewicz zajmuje się psychoterapią indywidualną, diagnostyką psychologiczną oraz psychoterapią par.

 

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 140 zł
Cena konsultacji kolejnej – 130 zł

Psychoterapia par:

Cena konsultacji pierwszorazowej- 320 zł / 2h
Cena konsultacji kolejnych- 220 zł / 1,2h

Sesje odbywają się z regularnością co 2-3 tygodnie.

Dni przyjęć

Piątek od 10:00 do 16:00

mgr Agnieszka Busk-Kaczmarek psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto ukończyłam szereg szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej i terapii. Od 2012 r. jestem wpisana na listę biegłych sądowych z dziedziny psychologii człowieka dorosłego. Nieustannie się uczę i podnoszę swoje kwalifikacje tak, aby jak najlepiej i skutecznie pomagać swoim pacjentom. Pracuję z nastolatkami i osobami dorosłymi.

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 130 zł
Cena konsultacji kolejnej – 120 zł

Dni przyjęć

wtorek
od 16.00

mgr Ewa Wierzbicka specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta EMDR

Zajmuje się psychoterapią w nurcie integracyjnym. Pomaga osobom z szeroko rozumianymi zaburzeniami nerwicowymi. Pracuje również z osobami zainteresowanymi lepszym poznaniem i zrozumieniem siebie.
Prowadzi także terapię EMDR.

Na co dzień pracuje dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka dla Cudzoziemców oraz w szkolnictwie.

Pracowała przez 9 lat na oddziałach psychiatrycznych, w tym ostatnie 6 lat dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego.

Ponadto swoje doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy na Oddziale Psychoz i Oddziale Nerwicowo-Lękowym (stażystka), w Ośrodku Psychologicznym w Toruniu, w Uczelnianym Ośrodku Wsparcia Społecznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz współpracując kilka lat z Polską Akcją Humanitarną. Pracuje również w języku rosyjskim.

Cennik

Cena konsultacji – 160 zł

Dni przyjęć

Wtorek od 15.00

dr n. med. Anna Polak-Szabela
Cennik

Wizyta pierwszorazowa – 140 zł

Wizyta kolejna – 120 zł

Opinia psychologiczna – 70 zł

Dni przyjęć

W celu rejestracji niezbędny kontakt telefoniczny.

mgr Iwona Garbacz psycholog, specjalista seksuologii klinicznej, terapeuta par, Certyfikowany Konsultant Psychoterapii, Certyfikowany specjalista ds. psychotraumatologii

Prowadzi terapię indywidualną, terapię dla par, terapię dysfunkcji seksualnych.

Kwalifikacje:
– ukończone studia “Seksuologia Kliniczna”, których opiekunem merytorycznym był prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz (AHE w Warszawie),
– członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (ESSM), oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego,
– absolwentka kursów w Harvard University – Medical school,
– kursy kliniczne terapii par metodą Gottmana w “The Gottman Instytute” oraz w “National Marrige Seminars – Clinical & Cuples Seminars”,
– Certyfikowany Międzynarodowy Konsultant psychoterapii pozytywnej – certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej,
– Terapia Behawioralna – kurs teoretyczno-praktyczny, (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej),
– Magister Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Cennik

Cena konsultacji psychologicznej, seksuologicznej, terapii indywidualnej (każda wizyta) – 150 zł
Psychoterapia par (każda wizyta) – 180 zł/h

Dni przyjęć

Poniedziałek 16:00-19:00
Wtorek 08:30-12:30
Środa 8:30-13:30

Czwartek 12:30-18:30
P
iątek 08:30-12:30

dr n. społ. Karolina Juszczyk psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Od 2020 roku pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, tam zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią. Od 2018 roku prowadzi prywatą praktykę psychologiczną. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W pracy kieruje się założeniami terapii poznawczo-behawioralnej, która jest niezwykle efektywna w przypadku zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych. Systematycznie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy oraz terapii (np. Centrum CBT w Warszawie, Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży). Obecnie także w trakcie kursu specjalizacyjnego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej atestowanego przez PTTPB.

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 150 zł
Cena konsultacji kolejnej – 120 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek od 16:00-19:00

mgr Maria Miatkowska psycholog dzieci wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalizacją psychologii wychowawczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spośród licznych zrealizowanych przeze mnie szkoleń, największy wpływ na ukształtowanie moich kompetencji zawodowych miały: podyplomowe „Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny” (Kraków), studium podyplomowe „Psychoprofilaktyka, diagnoza i elementy psychoterapii w poradnictwie rodzinnym” (Poznań), warsztaty dotyczące mutyzmu wybiórczego, „Warsztaty dla dobrych Rodziców” (uczące postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi).

Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (3-9 lat): nieśmiałymi, nadpobudliwymi, obawiającymi się mówić, odmawiającymi chodzenia do szkoły, z niską samooceną, słabo kontrolującymi własne emocje.

Rodzicom pomagam zrozumieć siebie oraz świat przeżyć dziecka. Stwarzam możliwości podniesienia kompetencji wychowawczych poprzez: naukę budowania pozytywnego obrazu siebie jako rodzica, ćwiczenia sprzyjające wyrażaniu własnych uczuć, rozbudzanie gotowości do pełniejszego rozumienia uczuć dziecka i udzielania mu emocjonalnego wsparcia,  dostrzegania mocnych stron, pomoc w tworzeniu jasnego systemu zasad i konsekwencji w domu, nabycie umiejętności poprawnego konstruowania pochwał.

 

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 145 zł
Cena konsultacji kolejnej – 135 zł

Dni przyjęć

Środa 08:30-12:00
Czwartek 13:00-18:30

mgr Piotr Nita psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

W ramach swojej pracy zajmuję się konsultacją psychologiczną, poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią indywidualną uzależnień i współuzależnienia. Oddziaływania kieruje wobec osób dorosłych.
Posiadam wykształcenie akademickie i wybrane szkolenia długoterminowe:
– psychologia, studia jednolite magisterskie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
– w trakcie szkolenia na specjalistę psychoterapii uzależnień, Fundacja Vis Salutis w Łodzi.

Doświadczenie zdobywałem współpracując z różnymi ośrodkami pomocy psychologicznej:
– Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Bydgoszczy;
– Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu MED-ARS w Bydgoszczy.

Kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co zobowiązuje m.in. do bezwzględnego zachowania tajemnicy zawodowej. Cechuje mnie ciągłe dążenie do samorozwoju oraz wysoki poziom zaangażowania w swojej pracy.

Leczone choroby:
– uzależnienie,
– współuzależnienie.

Specjalizacje:
– poradnictwo psychologiczne,
– konsultacje psychologiczne,
– psychoterapia uzależnień i współuzależnienia.

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 155 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 12:00-14:00
Czwartek 12:00-14:00

mgr Krystian Stroiwąs psycholog dziecięcy

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobył dzięki ukończonym studiom magisterskim na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz aktywności wolontariackiej i zawodowej w licznych bydgoskich placówkach pomocowych. Od 4 lat zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom i młodzieży z Zespołem Aspergera, na co dzień pracuje również z dorosłymi oraz seniorami.
Zajmuje się m.in.: zaburzeniami emocjonalnymi, lękami, kryzysami w rozwoju, trudnościami adaptacyjnymi czy radzeniem sobie ze stresem.
W swojej pracy skupia się szczególnie na zbudowaniu szczerej i opartej na zaufaniu relacji terapeutycznej – “to dzięki niej, pacjent ma możliwość wyrazić swoje obawy czy lęki, które niewypowiedziane, mogą objawiać się wieloma trudnościami”.

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 155 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 14:00-17:00
Środa 14:00-17:00
Czwartek 14:00-19:00

mgr Magdalena Szklarska psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

W swojej pracy stara się w holistyczny i zindywidualizowany sposób podchodzić do każdego Pacjenta – do Człowieka, który w danym momencie swojego życia doświadcza trudności, zwątpienia, zagubienia, potrzebuje pomocy i wsparcia, spojrzenia z dystansu.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności. Prowadzi zajęcia wspierające funkcje poznawcze, przydatne zwłaszcza dla osób w okresie późnej dorosłości. Oferuje również wsparcie dla bliskich i rodzin osób chorujących, uzależnionych.

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 155 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 12:00-14:00
Wtorek 14:00-19:00

mgr Anna Mucha psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta par, Certyfikowany Konsultant Psychoterapii, trener i psycholog biznesu

Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną, terapię par, terapię poznawczo-behawioralną, zaburzeń snu.

Kwalifikacje:
– Członek International Federation for Psychotherapy IFP oraz World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)
– Certyfikowany Międzynarodowy Konsultant Psychoterapii Pozytywnej (certyfikat wydawany przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej) / certyfikat nr PL-010-2021
– Certyfikowany Konsultant Mindsonar / certyfikat nr MPA-PL-19-20 / Mindsonar Global in Nijmegen, Netherlands
– „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń snu” kurs organizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Snem
– „Psychoterapia poznawczo-behawioralna” (4 letnie podyplomowe) w Szkoła Psychoterapii – Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie / w trakcie
– Kurs kliniczny terapii par metodą Gottmana w “The Gottman Institute”
– „General Psychiatric Management for BPD” w Harvard University – Medical School
– „Terapia behawioralna” kurs teoretyczno-praktyczny w Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
– „Akademia Trenera Biznesu” (studia podyplomowe – koordynator i uczestnik) / WSB Toruń
– „Wprowadzenie do psychoterapii część I i II” kurs w Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy w Lublinie
– „Mediator sądowy” kurs w Centrum Konsultacyjno-Mediacyjne w Lublinie
-Magister psychologii (studia jednolite magisterskie – ukończone z wynikiem bardzo dobrym) KUL w Lublinie

Cennik

Cena konsultacji psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychoterapii indywidualnej, terapii beh. zaburzeń snu, psychoedukacji, poradnictwo psychologiczne dla rodziców – 150 zł
Psychoterapia par – 180 zł/h
Opinia – 70 zł (czas realizacji do 3 dni roboczych)

Dni przyjęć

Stacjonarnie i online:

Czwartek 09:00-19:00
Piątek 08:00-19:00


Online:
Poniedziałek 17:00-19:00
Wtorek 17:00-19:00
Środa 17:00-19:00