Psychoterapia uzależnień

mgr Piotr Nita psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Leczone choroby: uzależnienie, współuzależnienie.
W ramach swojej pracy zajmuje się konsultacją psychologiczną, poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią indywidualną uzależnień i współuzależnienia.

Posiada wykształcenie akademickie i wybrane szkolenia długoterminowe:
– psychologia, studia jednolite magisterskie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
– ukończone szkolenie na specjalistę psychoterapii uzależnień, Fundacja Vis Salutis w Łodzi.

Doświadczenie zdobywał współpracując z różnymi ośrodkami pomocy psychologicznej: Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Bydgoszczy oraz Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu MED-ARS w Bydgoszczy.

Kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co zobowiązuje m.in. do bezwzględnego zachowania tajemnicy zawodowej. Cechuje go ciągłe dążenie do samorozwoju oraz wysoki poziom zaangażowania w swojej pracy.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 155 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Poniedziałek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

mgr Magdalena Szklarska psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności. Prowadzi zajęcia wspierające funkcje poznawcze, przydatne zwłaszcza dla osób w okresie późnej dorosłości. Oferuje również wsparcie dla bliskich i rodzin osób chorujących, uzależnionych.

W swojej pracy stara się w holistyczny i zindywidualizowany sposób podchodzić do każdego Pacjenta – do Człowieka, który w danym momencie swojego życia doświadcza trudności, zwątpienia, zagubienia, potrzebuje pomocy i wsparcia, spojrzenia z dystansu.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji indywidualnej (każda wizyta) – 180 zł
Terapia rodzinna współuzależnień – 230 zł/1,5 h
Opinia – 100 zł 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Poniedziałek 11.00-14.00
Wtorek 12.00-19.00

mgr Marcin Sochalski psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

W gabinecie stara się całościowo patrzeć na drugiego człowieka, dostrzegając nie tylko jego trudności, zaburzenia bądź choroby, lecz także posiadane zasoby, możliwości i mocne strony. Pozwala to na lepsze zrozumienie oraz poznanie potrzeb pacjenta. Do każdego podchodzi w indywidualny sposób, dobierając właściwe – poparte badaniami naukowymi – metody mające na celu osiągnięcie jak najlepszych efektów współpracy – poprawy jakości życia.

W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co oznacza, że podstawową zasadą pracy jest dobro człowieka.

Posiadaną wiedzę oraz umiejętności stara się nieustannie poszerzać poprzez udział w superwizji, szkoleniach, warsztatach oraz treningach, które zwiększają jego kompetencje w obszarze współpracy z drugim człowiekiem.

Przyjmuje: dzieci od 10 r.ż., młodzież, osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 155 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Środa 16.00-19.00