mgr Agnieszka Busk-Kaczmarek psycholog, psychoterapeuta

Zakres pracy: wsparcie psychologiczne dla osób poszukujących szybkiego rozwiązania swoich kłopotów, wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach, konflikty z partnerem/współmałżonkiem, kryzys w związku, trudne sytuacje w życiu (np. rozwód, choroba, żałoba), próby samobójcze, brak wiary w siebie, obniżone poczucie własnej wartości, trudności w kontaktach interpersonalnych, pomoc dla osób w kryzysach, ogólny brak radości i satysfakcji z własnego życia, nieradzenie sobie ze stresem, nierozwiązane problemy z przeszłości (np. straty, traumy), poczucie braku satysfakcji z życia, poczucie niskiej wartości, trudności w podejmowaniu decyzji, dokonywaniu wyborów, pomoc w odkrywaniu i wykorzystywaniu osobistego potencjału, wsparcie w osiąganiu celów, diagnoza psychologiczna.

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto ukończyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej i terapii. Od 2012 r. jest wpisana na listę biegłych sądowych z dziedziny psychologii człowieka dorosłego. Nieustannie uczy się i podnosi swoje kwalifikacje tak, aby jak najlepiej i skutecznie pomagać swoim pacjentom. Pracuje z nastolatkami i osobami dorosłymi.

Przyjmuje: osoby dorosłe, młodzież

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 180 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 14.00-19.00
Wtorek
 16.00-19.00

Powrót do specjalistów