mgr Maria Miatkowska psycholog dzieci wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego

Pracuje: z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (3-9 lat) – nieśmiałymi, nadpobudliwymi, obawiającymi się mówić, odmawiającymi chodzenia do szkoły, z niską samooceną, słabo kontrolującymi własne emocje. Rodzicom pomaga zrozumieć siebie oraz świat przeżyć dziecka. Stwarza możliwości podniesienia kompetencji wychowawczych poprzez: naukę budowania pozytywnego obrazu siebie jako rodzica, ćwiczenia sprzyjające wyrażaniu własnych uczuć, rozbudzanie gotowości do pełniejszego rozumienia uczuć dziecka i udzielania mu emocjonalnego wsparcia,  dostrzegania mocnych stron, pomoc w tworzeniu jasnego systemu zasad i konsekwencji w domu, nabycie umiejętności poprawnego konstruowania pochwał.

Ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją psychologii wychowawczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przyjmuje: dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (3-9 lat)

 

Kwalifikacje:
Spośród licznych zrealizowanych szkoleń, podaje iż największy wpływ na ukształtowanie kompetencji zawodowych miały:
– podyplomowe „Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny” (Kraków),
– studium podyplomowe „Psychoprofilaktyka, diagnoza i elementy psychoterapii w poradnictwie rodzinnym” (Poznań),
– warsztaty dotyczące mutyzmu wybiórczego,
– „Warsztaty dla dobrych Rodziców” (uczące postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi).

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta)  – 155 zł

Dni przyjęć

Środa 08.30-12.00
Czwartek 13.00-18.30

Powrót do specjalistów