mgr Ewa Wierzbicka specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PSPI , Practitioner EMDR

Zajmuje się psychoterapią w nurcie integracyjnym. Pomaga osobom z szeroko rozumianymi zaburzeniami nerwicowymi. Pracuje również z osobami zainteresowanymi lepszym poznaniem i zrozumieniem siebie. Jest również certyfikowanym psychoterapeutą EMDR. Ukończyła szkolenie w terapii EMDR akredytowane przez EMDR Europe. W europejskich standardach rozwoju terapeuty EMDR uzyskała stopień Accredited Practitioner in EMDR (EMDR Europe Association). Od kilku lat posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Na co dzień pracuje dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka dla Cudzoziemców oraz w szkolnictwie. Pracowała przez 9 lat na oddziałach psychiatrycznych, w tym ostatnie 6 lat dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego. Ponadto swoje doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy na Oddziale Psychoz i Oddziale Nerwicowo-Lękowym (stażystka), w Ośrodku Psychologicznym w Toruniu, w Uczelnianym Ośrodku Wsparcia Społecznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz współpracując kilka lat z Polską Akcją Humanitarną. Pracuje również w języku rosyjskim.

Przyjmuje: osoby dorosłe

 

Ważniejsze kwalifikacje:

– tytuł magistra uzyskany na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
– ukończenie 4-letniego szkolenia podyplomowego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, zwieńczone zdaniem egzaminu i uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty PSPI nr 44,
– ukończenie podyplomowych studiów w dziedzinie psychologii klinicznej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
– ukończenie 4-letniego kursu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej,
– Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej,
– Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
– Członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 200 zł

Dni przyjęć

Wtorek od 15.00

Powrót do specjalistów