mgr Marcin Sochalski psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

W gabinecie stara się całościowo patrzeć na drugiego człowieka, dostrzegając nie tylko jego trudności, zaburzenia bądź choroby, lecz także posiadane zasoby, możliwości i mocne strony. Pozwala to na lepsze zrozumienie oraz poznanie potrzeb pacjenta. Do każdego podchodzi w indywidualny sposób, dobierając właściwe – poparte badaniami naukowymi – metody mające na celu osiągnięcie jak najlepszych efektów współpracy – poprawy jakości życia.

W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co oznacza, że podstawową zasadą pracy jest dobro człowieka.

Posiadaną wiedzę oraz umiejętności stara się nieustannie poszerzać poprzez udział w superwizji, szkoleniach, warsztatach oraz treningach, które zwiększają jego kompetencje w obszarze współpracy z drugim człowiekiem.

Przyjmuje: dzieci od 10 r.ż., młodzież, osoby dorosłe

Wykształcenie akademickie zdobywał na:
– studiach psychologicznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
– studiach podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne na WSG w Bydgoszczy,
– studium terapii uzależnień Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 155 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Środa 16.00-19.00

Powrót do specjalistów