Psychologia dzieci i młodzieży

dr n. społ. Karolina Juszczyk psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Od 2020 roku pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, tam zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią. Od 2018 roku prowadzi prywatą praktykę psychologiczną. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W pracy kieruje się założeniami terapii poznawczo-behawioralnej, która jest niezwykle efektywna w przypadku zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych. Systematycznie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy oraz terapii (np. Centrum CBT w Warszawie, Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży). Obecnie także w trakcie kursu specjalizacyjnego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej atestowanego przez PTTPB.

Przyjmuje: dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji – 180 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 16.00-19.00

mgr Maria Miatkowska psycholog dzieci wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego

Pracuje: z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (3-9 lat) – nieśmiałymi, nadpobudliwymi, obawiającymi się mówić, odmawiającymi chodzenia do szkoły, z niską samooceną, słabo kontrolującymi własne emocje. Rodzicom pomaga zrozumieć siebie oraz świat przeżyć dziecka. Stwarza możliwości podniesienia kompetencji wychowawczych poprzez: naukę budowania pozytywnego obrazu siebie jako rodzica, ćwiczenia sprzyjające wyrażaniu własnych uczuć, rozbudzanie gotowości do pełniejszego rozumienia uczuć dziecka i udzielania mu emocjonalnego wsparcia,  dostrzegania mocnych stron, pomoc w tworzeniu jasnego systemu zasad i konsekwencji w domu, nabycie umiejętności poprawnego konstruowania pochwał.

Ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją psychologii wychowawczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przyjmuje: dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (3-9 lat)

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta)  – 155 zł

Dni przyjęć

Środa 08.30-12.00
Czwartek 13.00-18.30

mgr Krystian Stroiwąs psycholog dzieci i młodzieży, psychotraumatolog

Zajmuje się m.in.: zaburzeniami emocjonalnymi, lękami, kryzysami w rozwoju, trudnościami adaptacyjnymi czy radzeniem sobie ze stresem.

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobył dzięki ukończonym studiom magisterskim na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz aktywności wolontariackiej i zawodowej w licznych bydgoskich placówkach pomocowych. Od 4 lat zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom i młodzieży z Zespołem Aspergera, na co dzień pracuje również z dorosłymi oraz seniorami.
W swojej pracy skupia się szczególnie na zbudowaniu szczerej i opartej na zaufaniu relacji terapeutycznej – „to dzięki niej, pacjent ma możliwość wyrazić swoje obawy czy lęki, które niewypowiedziane, mogą objawiać się wieloma trudnościami”.

Przyjmuje: dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji (każda wizyta) – 180 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 14.00-17.00
Środa 14.00-17.00
Czwartek 14.00-19.00

mgr Magdalena Brzoza psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia

Oferuje: psychoterapię indywidualną młodzieży od 15 roku życia oraz osób dorosłych, którym towarzyszy m. in. obniżony nastrój, niska samoocena, trudności w relacjach interpersonalnych (np. nieśmiałość, częste konflikty), trudności związane z wyrażaniem emocji, lęk, samotność, poczucie izolacji, odrzucenia, niezrozumienia, trudności z podejmowaniem ról społecznych.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła roczne Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie jest w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą a także rodzicami.

W psychoterapii psychodynamicznej dużą rolę odgrywa relacja pacjenta z psychoterapeutą. Jest to metoda leczenia, która prowadzi do budowania dojrzałej, zdrowej osobowości i bliskich, satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

Przyjmuje: młodzież od 15 r.ż., osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji psychologicznej (każda wizyta) – 150 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 17.00-19.00
Środa 17.00-19.00