mgr Anna Mucha psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta zaburzeń snu, certyfikowany konsultant psychoterapii, badacz, trener

Prowadzi: konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i par, terapię poznawczo-behawioralną zaburzeń snu, redukcji stresu, wypalenia zawodowego, zaburzeń lękowych i nastroju. Prowadzi terapię głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym wykorzystując elementy terapii schematu i DBT (terapii dialektyczno – behawioralnej). Swoją pracę poddaje regularnym superwizjom.

Szczególną uwagę poświęca sposobom radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi i osobistymi. Wspiera i uczy Pacjentów jak wykorzystywać własne zasoby do poprawy zdrowia i samopoczucia. Oddziaływania kieruje głównie wobec osób dorosłych. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim najaktualniejszą dostępną wiedzą opartą na dowodach naukowych i kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnej.

Prowadzi także warsztaty m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem, redukcji zaburzeń snu i poprawy jakości życia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, asertywności i stawiania granic, technik pracy nad poprawą nastroju, skutecznego komunikowania się czy radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Na co dzień pracuje jako psychoterapeuta – badacz w obszarze nowych technologii i terapii cyfrowej.

Przyjmuje: osoby dorosłe, młodzież od 16 r.ż.

 

Kwalifikacje:

– Członek International Federation for Psychotherapy IFP oraz World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP),
– Certyfikowany Międzynarodowy Konsultant Psychoterapii Pozytywnej (certyfikat wydawany przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej) / certyfikat nr PL-010-2021,
– Certyfikowany Konsultant Mindsonar / certyfikat nr MPA-PL-19-20 / Mindsonar Global in Nijmegen, Netherlands,
„Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń snu” kurs organizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Snem,
„Psychoterapia poznawczo-behawioralna” (4 letnie podyplomowe) w Szkoła Psychoterapii – Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie / w trakcie,
– Kurs kliniczny terapii par metodą Gottmana w “The Gottman Institute”,
„General Psychiatric Management for BPD” w Harvard University – Medical School,
„Rational Behavior Therapy RTZ” (edycja 43) – Centrum Psychoterapii Integralnej,
„Terapia behawioralna” kurs teoretyczno-praktyczny w Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej,
„MMPI-2. Stosowanie i interpretacja Minnessockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2” – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 34 /2022),
„PTSD Zespół Stresu Pourazowego” – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie,
„Interwencja Kryzysowa” szkolenie – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie,
„Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o pacjentach z myślami suicydalnymi?” – Szkoła Psychoterapii Dialog,
„Jak pracować z zaburzeniami ciała u osób z zaburzeniami odżywiania” szkolenie z prof. Bernadettą Izydorczyk – Szkoła Psychoterapii Dialog,
„Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o genogramie? Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów” – Szkoła Psychoterapii Dialog,
„Mindfulness. Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów” – Szkoła Terapii Dialog,
„Akademia Trenera Biznesu” (studia podyplomowe – koordynator i uczestnik) / WSB Toruń,
„Wprowadzenie do psychoterapii część I i II” kurs w Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy w Lublinie,
„Mediator sądowy” kurs w Centrum Konsultacyjno-Mediacyjne w Lublinie,

Magister psychologii (studia jednolite magisterskie – ukończone z wynikiem bardzo dobrym) KUL w Lublinie

Cennik

Cena konsultacji psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychoterapii indywidualnej, terapii pozn.-beh. zaburzeń snu, psychoedukacji, poradnictwa psychologicznego dla rodziców, psychoterapii par – 230 zł/50 min. sesji
Opinia – 100 zł (czas realizacji do 5 dni roboczych)

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Sesje stacjonarne:

Środa 11.00-14.00 i 15.00-19.00
Czwartek 08.00-13.00 i 14.00-19.00

Sesje online:

Poniedziałek 8.00 i 10.00-13.00
Wtorek 12.00-14.00 i 16.00-18.00
Piątek 16.00-19.00

 

 

 

Powrót do specjalistów