Porady prawne

mec. January Gralik radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu (dyplom, 2002 r.), zdał państwowe egzaminy prawnicze: sędziowski oraz radcowski, specjalizuje się w dziedzinie prawa medycznego oraz prawa ochrony zdrowia psychicznego. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na członka-orzecznika Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy (od 2012 r.).

Mecenas J.Gralik udziela porad prawnych oraz prowadzi sprawy (jako pełnomocnika z wyboru, bądź z urzędu) z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i medycznego, dotyczące m.in. ubezwłasnowolnienia, przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym, przymusowego leczenia uzależnienia od alkoholu, umieszczenia w DPS, ograniczenia, pozbawienia, zawieszenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem, sprawy o rozwód, separację, o odszkodowanie, zadośćuczynienie w związku z doznaną szkodą.

Cennik

Cena porady każdej – 170 zł
Stawka za prowadzenie sprawy – ustalana indywidualnie

Dni przyjęć

Do uzgodnienia z mecenasem pod nr tel. 698-331-951