Psychiatria

prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

Psychiatra i psychoterapeuta. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych i w roku 1992 stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 2000 r., pracując w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członkiem Zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego oraz kierownikiem Kliniki Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.  Konsultant wojewódzki ds. psychiatrii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Rzecznik Dyscyplinarny (wcześniej prezes) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich. Redaktor Naczelny Psychiatrii w Praktyce Klinicznej i członek Rad Programowych 5 czasopism naukowych, Zastępca Redaktora Naczelnego Suicydologii Polskiej. Otrzymał, jako pierwszy laureat Nagrodę im. św. Kamila – patrona chorych oraz pracowników służby zdrowia, przyznaną z inicjatywy zakonu ojców kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Autor i współautor ponad 300 publikacji.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 360 zł
Cena konsultacji kolejnej – 300 zł
Opinia – 100 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Poniedziałek i środa od 11.00

lek. Maurycy Araszkiewicz specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy jak również kierunku biotechnologia medyczna. Był pracownikiem Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Zaburzeń Pamięci „Sue Ryder”. Nauczyciel akademicki na kierunku psychologia UMK w Bydgoszczy. Dyplom na kierunku lekarskim uzyskał w 2012 r. a na kierunku biotechnologia w 2006 r. Odbył staż podyplomowy w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy oraz staż w Klinice Psychiatrii w Paderborn (Niemcy). Studiował podyplomowo w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia (WSG).
Prowadzi sesje psychiatryczne także dla obcokrajowców w języku angielskim.
Zainteresowania: sport, sztuka nieprofesjonalna, literatura.

Przyjmuje: osoby dorosłe, dzieci, młodzież

Cennik

Cena konsultacji – 250 zł
Zaświadczenie – 100 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Wtorek, środa, czwartek, piątek 10.00-15.30

lek. Paweł Radziejewski specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra

Przyjmuje: dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Cennik

Pierwsza konsultacja  – 400 zł
Kolejna konsultacja  – 300 zł
Recepta, opinia, zaświadczenie  – 120 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Wtorek 10.00-18.00
Co drugi czwartek 10.00-16:30

dr n. med. Michał Danek specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra. Ordynator Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w placówce MED-ARS (Centrum Zdrowia Araszkiewicz).

Prowadzi konsultacje psychiatryczne także dla obcokrajowców w języku angielskim.

Przyjmuje osoby dorosłe

Cennik

Każda konsultacja  – 200 zł
Opinia, zaświadczenie – 100 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Środa od 15.30

lek. Magdalena Lewandowska specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra. Asystent Oddziału Psychiatrycznego Kliniki  Psychiatrii, ordynator Oddziału Psychiatrycznego Geriatrycznego Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska „.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne zarówno w pracy na oddziałach szpitalnych jak i w lecznictwie otwartym. Praktykę zdobywała m.in. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją wiedzę wzbogaca m.in. udziałem w konferencjach, zjazdach polskich i zagranicznych towarzystw psychiatrycznych.  Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami i neurologami.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Konsultacja psychiatryczna – 250 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Poniedziałek od 16.20-18.20
Wtorek od 13.40-15.00
Piątek od 14.00

lek. Dagmara Ostrowska specjalista psychiatra

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Konsultacja psychiatryczna – 350 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Terminy przyjęć do uzgodnienia w rejestracji.

lek. Dominika Fladrowska specjalista psychiatra

Dyplom na kierunku lekarskim uzyskała w 2017 r. Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskała w 2024 r.
Od 2018 do 2024 r. realizowała szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, odbywając staże w Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych, Oddziale Dziennym Zaburzeń Lękowych i Afektywnych, Oddziale Leczenia Uzależnień, Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, Oddziale Psychiatrycznym, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego.

Pracuje obecnie w Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska” w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym (od 2020 r.), w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień (od 2021 r.), w Poradni Zdrowia Psychicznego (od 2022 r.) oraz w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy na stanowisku młodszy asystent. (od 2024 r.)

Szkoliła się w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Regularnie aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji – 200 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż każda wizyta pierwszorazowa musi zostać opłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00, w przeciwnym razie wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Poniedziałek 16.00-19.00
Środa 16.00-19.00

lek. Bartosz Kujawski - URLOP specjalista psychiatra

Absolwent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Dyplom na kierunku lekarskim uzyskał w 2015 r. Odbył staż podyplomowy i szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Obecnie pracuje w tamtejszej poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Jest w trakcie drugiej specjalizacji – z psychiatrii dziecięcej. Od 2018 r. związany z Poradnią Zdrowia Psychicznego „Stawowa” i jej częścią – Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży poMOC.

Przyjmuje: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 200 zł
Cena konsultacji kolejnej – 170 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż wizyty pierwszorazowe oraz wszystkie porady zdalne muszą zostać opłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00.
W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Wtorek 15.30-19.00

lek. Łukasz Chrapkowski lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracuje w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne. Nabywa doświadczenie w pracy z seniorami na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym w naszym centrum. Przyjmuje pacjentów w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Prowadzi zajęcia z psychiatrii dla studentów Wydziału Psychologii UKW w Bydgoszczy.
Pomaga m. in. pacjentom z otępieniem, zaburzeniami psychotycznymi (w tym ze schizofrenią), nastroju (w tym z depresją) i nerwicowymi (różne postaci lęku).

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 200 zł
Cena konsultacji kolejnej – 180 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż każda wizyta pierwszorazowa musi zostać opłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00, w przeciwnym razie wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Wtorek 15:20-18:00

lek. Paulina Pawłowska lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny psychiatrii, które odbywa w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A Jurasza w Bydgoszczy. Ukończyła studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy, dyplom lekarza uzyskała w 2017 r. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u pacjentów dorosłych. Regularnie uczestniczy w kursach specjalizacyjnych i konferencjach naukowych, poszerzając swoją wiedzę.

Jak podaje, w pracy zawodowej ceni kontakt z drugim człowiekiem i wzajemne zaufanie oraz stara się dopasować leczenie indywidualne do potrzeb pacjenta.

W imieniu Pani Pauliny uprzejmie prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę dotychczasowej dokumentacji medycznej z leczenia psychiatrycznego, listy wszystkich obecnie stosowanych leków wraz z dawkowaniem, a także leków psychiatrycznych stosowanych w przeszłości.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Konsultacja psychiatryczna – 200 zł

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Zdrowia Araszkiewicz (MED-ARS SP. Z O.O.) informujemy, iż każda wizyta pierwszorazowa musi zostać opłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 17:00, w przeciwnym razie wizyta zostanie anulowana. Informacji odnośnie płatności udziela rejestracja centrum zdrowia.
Dni przyjęć

Piątek 16:00-19:00