Psychiatria

prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

Psychiatra i psychoterapeuta. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych i w roku 1992 stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 2000 r., pracując w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członkiem Zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego oraz kierownikiem Kliniki Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.  Konsultant wojewódzki ds. psychiatrii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Rzecznik Dyscyplinarny (wcześniej prezes) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich. Redaktor Naczelny Psychiatrii w Praktyce Klinicznej i członek Rad Programowych 5 czasopism naukowych, Zastępca Redaktora Naczelnego Suicydologii Polskiej. Otrzymał, jako pierwszy laureat Nagrodę im. św. Kamila – patrona chorych oraz pracowników służby zdrowia, przyznaną z inicjatywy zakonu ojców kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Autor i współautor ponad 300 publikacji.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 330 zł
Cena konsultacji kolejnej – 250 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek i środa od 13.00

lek. Maurycy Araszkiewicz specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy jak również kierunku biotechnologia medyczna. Był pracownikiem Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Zaburzeń Pamięci „Sue Ryder”. Nauczyciel akademicki na kierunku psychologia UMK w Bydgoszczy. Dyplom na kierunku lekarskim uzyskał w 2012 r. a na kierunku biotechnologia w 2006 r. Odbył staż podyplomowy w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy oraz staż w Klinice Psychiatrii w Paderborn (Niemcy). Studiował podyplomowo w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia (WSG).
Prowadzi sesje psychiatryczne także dla obcokrajowców w języku angielskim.
Zainteresowania: sport, sztuka nieprofesjonalna, literatura.

Przyjmuje: osoby dorosłe, dzieci, młodzież

Cennik

Cena konsultacji – 230 zł
Zaświadczenie – 70 zł

Dni przyjęć

Wtorek, środa, czwartek, piątek 10.00-15.30

lek. Paweł Radziejewski specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra

Przyjmuje: dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Cennik

Pierwsza konsultacja  – 370 zł
Kolejna konsultacja  – 270 zł
Recepta, opinia, zaświadczenie  – 100 zł

Dni przyjęć

Wtorek 10.00-18.00
Co drugi czwartek 10.00-16:30

dr n. med. Michał Danek specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra. Ordynator Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w placówce MED-ARS (Centrum Zdrowia Araszkiewicz).

Prowadzi konsultacje psychiatryczne także dla obcokrajowców w języku angielskim.

Przyjmuje osoby dorosłe

Cennik

Każda konsultacja  – 200 zł
Opinia, zaświadczenie – 70 zł

Dni przyjęć

Środa od 15.30

lek. Magdalena Lewandowska specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra. Asystent Oddziału Psychiatrycznego Kliniki  Psychiatrii, ordynator Oddziału Psychiatrycznego Geriatrycznego Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska „.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne zarówno w pracy na oddziałach szpitalnych jak i w lecznictwie otwartym. Praktykę zdobywała m.in. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją wiedzę wzbogaca m.in. udziałem w konferencjach, zjazdach polskich i zagranicznych towarzystw psychiatrycznych.  Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami i neurologami.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Konsultacja psychiatryczna – 200 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek od 16.20-18.20
Wtorek od 13.40-15.00
Piątek od 14.00

lek. Dagmara Ostrowska specjalista psychiatra

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Konsultacja psychiatryczna – 350 zł

Dni przyjęć

Terminy przyjęć do uzgodnienia w rejestracji.

lek. Dominika Fladrowska lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, obecnie na 4 roku. Dyplom na kierunku lekarskim uzyskała w 2017 r.

W tutejszej placówce pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym (od 2020 r.) oraz na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień (od 2021 r.).

Ukończyła także Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Obecnie jest w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji – 180 zł

Dni przyjęć

Poniedziałek 16.00-19.00
Środa 16.00-19.00

lek. Bartosz Kujawski specjalista psychiatra

Absolwent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Dyplom na kierunku lekarskim uzyskał w 2015 r. Odbył staż podyplomowy i szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Obecnie pracuje w tamtejszej poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Jest w trakcie drugiej specjalizacji – z psychiatrii dziecięcej. Od 2018 r. związany z Poradnią Zdrowia Psychicznego „Stawowa” i jej częścią – Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży poMOC.

Przyjmuje: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 200 zł
Cena konsultacji kolejnej – 170 zł

Dni przyjęć

Wtorek 15.30-19.00

lek. Łukasz Chrapkowski lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracuje w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy, gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne. Nabywa doświadczenie w pracy z seniorami na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym w naszym centrum. Przyjmuje pacjentów w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Prowadzi zajęcia z psychiatrii dla studentów Wydziału Psychologii UKW w Bydgoszczy.
Pomaga m. in. pacjentom z otępieniem, zaburzeniami psychotycznymi (w tym ze schizofrenią), nastroju (w tym z depresją) i nerwicowymi (różne postaci lęku).

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 180 zł
Cena konsultacji kolejnej – 150 zł

Dni przyjęć

Wtorek 15:20-18:00