Świadczenia NFZ

Spółka MED-ARS z siedzibą przy ul. ks. Ignacego Skorupki 2 w Bydgoszczy – Centrum Zdrowia Psychicznego Araszkiewicz „Łaźnia Miejska” – z dniem 17 listopada 2014 r. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym oraz Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
Oddział Dzienny to miejsce dające możliwość korzystania z terapii psychiatrycznej pacjentom, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji całodobowej. Dzięki temu pacjenci moją możliwość uczestniczyć w programie terapii, a jednocześnie nie muszą opuszczać domu na dłuższy czas, czy też rezygnować z udziału w życiu codziennym, zawodowym lub towarzyskim.
Terapia odbywa się w komfortowych, wyremontowanych pomieszczeniach o wystroju korespondującym z programem terapeutycznym. Ponadto zapewniamy miłą atmosferę sprzyjającą niesomatycznej rekonwalescencji pod okiem wykwalifikowanych lekarzy, terapeutów i psychologów.

Oddział dzienny psychiatryczny – geriatryczny
Szczegóły
Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
Szczegóły
więcej zdjęć