Oddział dzienny terapii uzależnień

O ODDZIALE

Współczesny człowiek wraz z postępem i rozwojem cywilizacyjnym, często zagubiony i pozbawiony wsparcia ze strony otoczenia, coraz częściej wpada w pułapkę uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych i hazardu.

Czy czujesz, że problemy Cię przerastają?
Ciągle szukasz rozwiązania?
Alkohol, narkotyki, hazard rujnują życie Twoje i Twojej rodziny?

W atmosferze głębokiego szacunku i zrozumienia dla Twojego problemu pomożemy Ci przerwać błędne koło, poradzić sobie ze wstydem, cierpieniem, lękiem i samotnością. 
Jeżeli nie jesteś przekonany do leczenia, a chciałbyś porozmawiać ze specjalistą zapraszamy do naszego bezpłatnego punktu konsultacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-19:00.

W punkcie konsultacyjnym pomoc znajdą również osoby, których bliscy są uzależnieni od alkoholu, substancji psychoaktywnych albo mają problem 
z hazardem. Nasza doświadczona kadra terapeutów pomoże Państwu zrozumieć czym jest uzależnienie, radzić sobie z zachowaniami osoby uzależnionej, pozbyć się ciągłego strachu, smutku i wstydu oraz znaleźć odpowiedzi na dręczące Państwa pytania.

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień:
Świadczenia udzielane w Oddziale obejmują diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.
Pomagamy również osobom ryzykownie pijącym. Rozwiązanie to jest idealne dla osób, które chcą łączyć trapię z pracą lub ukończyły terapię w ośrodku zamkniętym i chcą kontynuować leczenie w formie ambulatoryjnej.

Cele terapii:

– nabycie umiejętności niezbędnych do utrzymania stałej abstynencji,
– zdobycie wiedzy na temat uzależnienia jako choroby i jej mechanizmów,
– dokonanie autodiagnozy i praca nad wzbudzaniem motywacji wewnętrznej,
– poprawa jakości życia poprzez wprowadzanie zmian w obszarze radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami oraz budowania lepszej komunikacji z otoczeniem,
– umiejętność rozpoznawania mechanizmów psychologicznych uzależniania.

Terapia uzależnień trwa 8 tygodni (40 dni roboczych). Zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone są od poniedziałku do piątku od 14:00 do 19:00.

Za czas leczenia w Oddziale pacjentowi przysługuje zwolnienie lekarskie.

Leczenie jest bezpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach pracy Oddziału dla pacjentów, którzy ukończyli cykl terapii prowadzone są spotkania grupy wsparcia. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 19.00.


FORMA LECZENIA

Pacjenci Oddziału korzystają równolegle z terapii grupowej oraz kontaktu indywidualnego z terapeutą. Oferujemy leczenie w ramach dwóch niezależnych grup terapeutycznych: Motywacyjnej i Wzmacniającej. O kwalifikacji do jednej z powyższych grup decyduje lekarz psychiatra w porozumieniu z zespołem terapeutycznym w oparciu o bieżącą sytuację i potrzeby pacjenta.

GRUPA MOTYWACYJNA:

Dedykowana jest osobom, które dotychczas nie podejmowały terapii uzależnień lub doświadczyły w ostatnim czasie złamania abstynencji i wskazane jest, by wypracowały swoją motywację do trzeźwienia oraz nabyły lub odświeżyły swoją wiedzę dotyczącą choroby.

Program terapii obejmuje następujące zagadnienia:

 • fakty i mity dotyczące uzależnienia jako choroby,
 • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna do leczenia,
 • psychologiczne mechanizmy uzależnienia (Mechanizm Iluzji i Zaprzeczeń, Mechanizm Nałogowego Regulowania Uczuć oraz Mechanizm Rozpraszania i Rozdwajania „Ja”),
 • objawy uzależnienia – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „czy jestem uzależniony?”,
 • czym jest głód alkoholowy (substancji) i jak sobie z nim radzić,
 • utrata zdolności do picia kontrolowanego,
 • wpływ uzależnienia na zdrowie fizyczne i psychiczne, funkcjonowanie w rodzinie i pracy,
 • podstawowe „narzędzia” do utrzymywania abstynencji – HALT, 24-godziny,
 • złość, agresja, przemoc
 • czym jest nawrót choroby, jak go rozpoznać i jak zatrzymać?

GRUPA WZMACNIAJĄCA:

Przeznaczona jest dla osób, które ukończyły terapię na etapie Motywacyjnym w tutejszym ośrodku i chcą utrwalić swoje zasoby do trzeźwienia. Jest to również rozwiązanie dla osób doświadczających nawrotu, które chcą go zatrzymać zanim dojdzie do złamania abstynencji.

Prowadzona terapia bazuje na Osobistych Planach Terapii. Oznacza to, że jest w pełni zindywidualizowana i odpowiada bezpośrednio na konkretne problemy i potrzeby, które identyfikuje pacjent. Dodatkowo w ramach pogłębiania wiedzy i umiejętności, proponujemy wykłady i warsztaty z wykorzystaniem:

 • elementów Racjonalnej Terapii Zachowania,
 • uważności (mindfulness),
 • technik radzenia sobie ze złością, poczuciem winy i wstydem,
 • technik asertywności,
 • metod skutecznej komunikacji,
 • elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu np. mapy marzeń, pytania o cud i linii życia.

Osobom, które ukończyły Etap Motywacyjny rekomendujemy dalsze leczenie na Etapie Wzmacniającym.


TRYB PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału, na podstawie ważnego skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego, bądź innego lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem (istotne jest, by na skierowaniu znalazła się informacja „Oddział Dzienny Terapii Uzależnień). Po zapoznaniu się z sytuacją pacjenta, lekarz lub Koordynator Oddziału podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do leczenia oraz informuje o terminie rozpoczęcia terapii.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest w rejestracji pod nr telefonu (52) 340 53 92, + 48 500 305 485.


Personel

dr n. med. Michał Danek
Ordynator Oddziału
prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
lek. Dominika Fladrowska

Terapeuci

mgr Anna Dobrzańska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
Koordynator Oddziału W kontakcie terapeutycznym koncentruję się na zasobach klienta, na budowaniu zaufania i akceptacji. Wierzę, że zdrowienie jest możliwe i codziennie obserwuję jak osoby uzależnione krok po kroku odzyskują szacunek do siebie, wolność, sprawność i ochotę na trzeźwe życie.
mgr Magdalena Szklarska - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Praca na Oddziale pozwala mi rozwijać cierpliwość, uważność i otwartość na drugiego człowieka. Jest także bardzo satysfakcjonująca, zwłaszcza gdy widzę pozytywne zmiany zachodzące na skutek procesu terapeutycznego.
mgr Piotr Nita - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Terapia pozwala osobom uzależnionym lepiej zrozumieć siebie i swoje problemy. Zapewnia wsparcie i metody, które zapewnią skuteczniejsze radzenie sobie z trudnościami, ale przede wszystkim pacjent uczy się wprowadzać zmiany niezbędne do trzeźwego życia.
mgr Marcin Sochalski - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
Możliwość towarzyszenia i pomocy pacjentom w nabywaniu, a także rozwijaniu wiedzy o chorobie oraz sposobach radzenia sobie z nią, jest niezwykle budującym doświadczeniem. Obserwując zmiany zachodzące na skutek procesu terapeutycznego, odczuwam ogromną satysfakcję oraz motywację do dalszego poszerzania kompetencji, pozwalających na lepszą współpracę z pacjentem w jego drodze do trzeźwego życia.
dr n. med. Katarzyna Pasgreta - psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień
Od kilkunastu lat zawodowo i z zamiłowania zajmuję się pomaganiem - jako psycholog, a od kilku lat także jako terapeuta uzależnień. Pracuję klinicznie w placówkach służby zdrowia głównie z osobami dorosłymi. Zajmuję się indywidualnym poradnictwem psychologicznym z elementami terapii poznawczo-behawioralnej; terapią uzależnień behawioralnych, od substancji psychoaktywnych i alkoholu. Wykonuję diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną.
mgr Klaudia Mamełka - psycholog
Praca na oddziale pozwala mi na towarzyszenie i pomoc pacjentom w procesie trzeźwienia, a także w ich lepszym rozumieniu siebie i swoich problemów. Będąc na oddziale obserwuje jak pacjenci odzyskują zdrowie, co niezwykle motywuje do dalszego rozwoju zawodowego.

Pielęgniarki

mgr Violetta Spruta
,,Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary” - Aleksander Dumas