Oddział dzienny terapii uzależnień

O ODDZIALE

Współczesny człowiek wraz z postępem i rozwojem cywilizacyjnym, często zagubiony i pozbawiony wsparcia ze strony otoczenia, coraz częściej wpada w pułapkę uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych i hazardu.

Jeżeli czujesz, że problemy Cię przerastają.
Ciągle szukasz rozwiązania.
Alkohol, narkotyki, hazard rujnują życie Twoje i Twojej rodziny?

W atmosferze głębokiego szacunku i zrozumienia dla Twojego problemu pomożemy Ci przerwać błędne koło, poradzić sobie ze wstydem, cierpieniem, lękiem i samotnością. 
Jeżeli nie jesteś przekonany do leczenia, a chciałbyś porozmawiać ze specjalistą zapraszamy do naszego bezpłatnego punktu konsultacyjnego od poniedziałku do czwartku w godzinach 18:00-19:00.

W punkcie konsultacyjnym pomoc znajdą również osoby, których bliscy są uzależnieni od alkoholu, substancji psychoaktywnych albo mają problem 
z hazardem. Nasza doświadczona kadra terapeutów pomoże Państwu zrozumieć czym jest uzależnienie, radzić sobie z zachowaniami osoby uzależnionej, pozbyć się ciągłego strachu, smutku i wstydu oraz znaleźć odpowiedzi na dręczące Państwa pytania.

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień:
Świadczenia udzielane w Oddziale obejmują diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych,
i współuzależnionych, a także osób ryzykownie pijących, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

Cele terapii:

– pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych do utrzymania stałej abstynencji,
– pomoc w nabyciu umiejętności do poprawy jakości życia.

Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek – Piątek

od 14:00 do 19:00

Za czas leczenia w Oddziale pacjentowi przysługuje zwolnienie lekarskie.

Leczenie jest bezpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach pracy Oddziału dla pacjentów, którzy ukończyli cykl terapii prowadzone są spotkania grupy wsparcia. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 19.00.


PROGRAM TERAPII W ODDZIALE DZIENNYM

Terapia trwa 8 tygodni i składa się z dwóch etapów:

Etap I – trwa 2 tygodnie

Etap II – trwa 6 tygodni

PROGRAM TERAPII W I ETAPIE:

  • zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach,
  • praca na przewodniku Samopoznania:

– analiza koncentracji życia wokół substancji uzależniającej- analiza prób kontrolowania- praca nad autodiagnozą

PROGRAM TERAPII W II ETAPIE:

  • umiejętność rozpoznawania mechanizmów psychologicznych uzależnienia:

– system iluzji i zaprzeczeń- mechanizm nałogowego regulowania uczuć- system rozpraszania Ja

  • uświadomienie sobie bezsilności wobec alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój:

– praca nad uznaniem własnej bezsilności i akceptacji siebie- praca nad poczuciem wstydu i poczuciem winy- analiza tzw. „Żalu po stracie”- odbudowa hierarchii wartości- analiza sfery emocjonalnej

Po zajęciach w grupie, każdy pacjent objęty jest terapią indywidualną:- identyfikacja z problemami- analiza ról życiowych w rodzinie, w pracy i w środowisku- odbudowa relacji społecznych- praca nad obrazem siebie- w terapii pogłębionej praca nad obszarami dotyczącymi indywidualnych potrzeb pacjenta

Równolegle do zajęć prowadzonych w Oddziale jak i po ukończeniu programu terapeutycznego pacjent jest zobowiązany do udziału w grupach samopomocowych.


TRYB PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału, na podstawie ważnego skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego, bądź innego lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem, po rozmowie kwalifikacyjnej z lekarzem lub Koordynatorem Oddziału.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest w rejestracji pod nr telefonu (52) 340 53 92, + 48 500 305 485.

Leczenie jest bezpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Za czas leczenia w Oddziale pacjentowi przysługuje zwolnienie lekarskie.


PERSONEL

Personel

dr n. med. Michał Danek
Ordynator Oddziału
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
lek. Grzegorz Kosowski

Terapeuci

mgr Anna Dobrzańska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
Koordynator Oddziału W kontakcie terapeutycznym koncentruję się na zasobach klienta, na budowaniu zaufania i akceptacji. Wierzę, że zdrowienie jest możliwe i codziennie obserwuję jak osoby uzależnione krok po kroku odzyskują szacunek do siebie, wolność, sprawność i ochotę na trzeźwe życie.
mgr Magdalena Szklarska - psycholog
Praca na Oddziale pozwala mi rozwijać cierpliwość, uważność i otwartość na drugiego człowieka. Jest także bardzo satysfakcjonująca, zwłaszcza gdy widzę pozytywne zmiany zachodzące na skutek procesu terapeutycznego.
mgr Aneta Kwaśniewska - psycholog
Proces terapeutyczny to wyjątkowy rodzaj spotkania, w którym klient dzięki akceptującej obecności i wsparciu terapeuty może na drodze do zmiany odkrywać swoje zasoby i szukać nowych, dobrych dla siebie rozwiązań.
mgr Piotr Nita - psycholog
Terapia pozwala osobom uzależnionym lepiej zrozumieć siebie i swoje problemy. Zapewnia wsparcie i metody, które zapewnią skuteczniejsze radzenie sobie z trudnościami, ale przede wszystkim pacjent uczy się wprowadzać zmiany niezbędne do trzeźwego życia.

Pielęgniarki

mgr Violetta Spruta
,,Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary” - Aleksander Dumas