O ODDZIALE

Świadczenia udzielane w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym obejmuje diagnostykę, leczenie i rehabilitację pacjentów po 60-tym roku życia. W Oddziale przebywają pacjenci
z zaburzeniami:

1)     funkcji poznawczych z wyjątkiem głębokich otępień,
2)     lękowymi,
3)     depresyjnymi,
4)     psychotycznymi.

Pacjenci uczestniczą w różnego rodzaju formach terapii. Program terapeutyczny obejmuje:

1)     psychoterapię indywidualna i grupową,
2)     terapię zajęciową,
3)    arteterapię,
4)     poradnictwo psychologiczne.

Pacjenci przyjmowani do Oddziału muszą być sprawni ruchowo w stopniu umożliwiającym codzienne przybycie na Oddział i powrót do domu.

Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim reportażem o naszym Oddziale:

Program w TVP3 Bydgoszcz z cyklu "Wyprzedzić chorobę" – Trudna jesień życia


oraz artykułami:

„Choroby starszych ludzi”

POBIERZ