Oddział dzienny psychiatryczny – geriatryczny

O ODDZIALE

Świadczenia udzielane w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym obejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację pacjentów po 60-tym roku życia. W Oddziale przebywają pacjenci 
z zaburzeniami:

  1. funkcji poznawczych z wyjątkiem głębokich otępień,
  2. lękowymi,
  3. depresyjnymi,
  4. psychotycznymi.

Pacjenci uczestniczą w różnego rodzaju formach terapii. Program terapeutyczny obejmuje:

  1. psychoterapię indywidualna i grupową
  2. terapię zajęciową,
  3. arteterapię,   
  4. poradnictwo psychologiczne.

Pacjenci przyjmowani do Oddziału muszą być sprawni ruchowo w stopniu umożliwiającym codzienne przybycie na Oddział i powrót do domu.

Samotność, postępujące procesy starzenia, rozwijające się choroby powodujące zanik funkcji myślowych, depresje to coraz częściej widoczna codzienność u osób starszych. Wsparcie wykwalifikowanego psychiatry oraz psychologa ma w takim przypadku niebagatelne znaczenie. Na oddziałach prowadzona jest terapia zajęciowa, gdzie każdego dnia dążymy do poprawy samopoczucia osób starszych, oferujemy wiele zajęć aktywizujących, ruchowych, wzmagających poczucie przynależności do grupy oraz społeczeństwa, uczymy jak radzić sobie z upływającym czasem i pogarszającym się stanem umysłu.

W drodze do poprawy swojego funkcjonowania, rozwijania zainteresowań, nawiązywania przyjaźni, zaufało nam już wielu seniorów. Wspieramy osoby starsze, tak aby mogły czerpać z życia pełnymi garściami.

W trakcie zajęć zapewniamy pacjentom obiad oraz ciepłą herbatę.

Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

TRYB PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału, na podstawie ważnego skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego, bądź innego lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem, po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej z lekarzem Koordynatorem Oddziału.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest w rejestracji pod nr telefonu (52) 340 53 92, + 48 500 305 485.

Leczenie dla osób ubezpieczonych jest bezpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

PERSONEL

Zespół tworzą:
Personel

lek. Magdalena Lewandowska
Ordynator Oddziału
lek. Grzegorz Kosowski
lek. Maurycy Araszkiewicz
Miejsce stworzone, by zatrzymać czas, poprawić pamięć, aktywność i sens życia Seniorów.
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

Terapeuci

Ewa Węsierska - terapeuta zajęciowy
Koordynator Oddziału Uwielbiam pracować z seniorami. Dojrzali ludzie są jak szkatułki – pełni niezwykłych opowieści o życiu. Nigdy nie jest za późno na kreatywność i otwieranie swojej wyobraźni”.
mgr Magdalena Szklarska - psycholog
Praca na Oddziale pozwala mi rozwijać cierpliwość, uważność i otwartość na drugiego człowieka. Jest także bardzo satysfakcjonująca, zwłaszcza gdy widzę pozytywne zmiany zachodzące na skutek procesu terapeutycznego.
dr n. med. Katarzyna Pasgreta - psychoterapeuta
"Próbuj jedynie poznać kim jesteś. To wystarczy."
mgr Anna Kasprzak - psycholog
Praca z Seniorami daje mi dużo satysfakcji. Jest okazją do zdobywania doświadczenia i poszerzania wiedzy, ale również stwarza możliwość rozwoju osobistego i wzbogaca mnie jako człowieka. „Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.” Maya Angelou

Pielęgniarki

mgr Violetta Spruta
,,Człowiek żyje po to, aby kochać. Jeśli nie kocha nie żyje”