Pedagogika

mgr Agnieszka Kowalska pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel

Prowadzi: grupowe zajęcia z zakresu Terapii Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz indywidualne zajęcia terapii czytania i pisania dla dzieci i młodzieży.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne na bydgoskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, również kurs kwalifikacyjny Asystent Rodziny organizowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu oraz studia podyplomowe pn. „Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja” w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
Aktywnie bierze udział w konferencjach, kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących m.in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.

Trener Metody Ortograffiti, Innowator pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem tej metody, posiada także uprawnienia do diagnozy i terapii metodą strukturalną.

Od kilku lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Cennik

– indywidualne zajęcia terapii czytania i pisania dla dzieci i młodzieży – 165 zł/1 zajęcia
– grupowe zajęcia z zakresu Terapii Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 6-12 – 400 zł/1 moduł (tj. 4 spotkania)

Dni przyjęć

– grupowe zajęcia z zakresu Terapii Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 6-12 lat:

Środa:

  • 15.30 – grupa I (6-7 lat);
  • 16.30 – grupa II (8-9 lat);
  • 17.30 – grupa III (10-12 lat);

– indywidualne zajęcia terapii czytania i pisania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat:

Piątek 15.30-18.30