mgr Agnieszka Kowalska pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel

Terapia trudności w czytaniu i pisaniu są zajęciami indywidualnymi dla uczniów z grup wiekowych: klasy 1-3 oraz klas 4-8. Mają na celu doskonalenie umiejętności czytania i poprawiania pisania. Zachęcają do podejmowania wysiłku fizycznego, poprawnego mówienia. Specjalnie dobrane ćwiczenia rozwijają funkcje percepcyjno-motoryczne. Mają znaczenie dla rozwoju sfery emocjonalnej i społecznej. U osób korzystających z tej formy wsparcia podnosi się motywacja do nauki, rozwijają zainteresowania. Zajęcia podzielone są na moduły. Każdy moduł to 10 zajęć, po których następuje ocena postępów dziecka (przy współudziale dziecka, terapeuty oraz rodziców).

Zajęcia TUS dla dzieci w wieku 6-12 lat mają na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Podczas zajęć dziecko doskonali swoje relacje z innymi ludźmi. Zajęcia podzielone są na 6 modułów po 4 spotkania. Można wziąć udział w dowolnym czasie trwania modułów.

Cennik

– indywidualne zajęcia terapii czytania i pisania dla dzieci i młodzieży – 165 zł/1 zajęcia
– grupowe zajęcia z zakresu Terapii Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 6-12 – 400 zł/1 moduł (tj. 4 spotkania)

Dni przyjęć

– grupowe zajęcia z zakresu Terapii Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 6-12 lat:

Środa:

  • 15.30 – grupa I (6-7 lat);
  • 16.30 – grupa II (8-9 lat);
  • 17.30 – grupa III (10-12 lat);

– indywidualne zajęcia terapii czytania i pisania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat:

Piątek 15.30-18.30

Powrót do specjalistów