„SPOSOBY STYMULOWANIA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH”

23 listopad 2019 r. godz. 9:00

Sala konferencyjna
mgr Barbara Bauman-Bielawska
Sala konferencyjna

Podczas szkolenia omówione zostaną funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgowej. Najważniejszą częścią będzie prezentacja sposobów usprawniania lewej półkuli mózgowej. Uczestnicy pozyskają wiedzę dotyczącą wprowadzania kolejnych etapów zadań z małym dzieckiem wymagającym stymulacji funkcji językowych oraz z uczniem edukacji wczesnoszkolnej mającym problemy z nabyciem umiejętności czytania. Wykład połączony będzie z prezentacją pomocy dydaktycznych, fotografii i nagrań filmowych z zajęć.

Program szkolenia:

  1. Omówienie funkcji językowych i poznawczych lewej półkuli mózgu.

2. Przedstawienie kształtowania się wzorca lateralizacji w ontogenezie.

3. Badanie wzorca lateralizacji.

4. Prezentacja sposobów stymulacji i terapii mechanizmów lewopółkulowych:

a. szeregi

b. sekwencje

c. relacje

5. Prezentacja pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do stymulacji lewej półkuli mózgowej.

Czas trwania:  7 godz. dydaktycznych (9:00-14:30)

Koszt: 270 zł

Miejsce szkolenia: Szkolenie odbędzie się w pięknym, spokojnym oraz kulturowo rozwijającym się miejscu:

CENTRUM ZDROWIA ARASZKIEWICZ „Łaźnia Miejska”

ul. ks. Ignacego Skorupki 2

Bydgoszcz 85-156                 

tel. 500-305-485; 505 703 043

centrum@araszkiewicz.com.pl

Prowadzący:

mgr Barbara Bauman-Bielawska – terapeuta Metody Krakowskiej, logopeda, surdologopeda, pedagog, oligofrenopedagog.

Wydrukowaną i podpisaną kartę prosimy o odesłanie na adres mailowy centrum@araszkiewicz.com.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

Zapisy na szkolenie możliwe są poprzez kontakt mailowy centrum@araszkiewicz.com.pl bądź telefoniczny 500 305 485.

Zapraszamy serdecznie!