NUMICON – złożone umiejętności matematyczne

10 STYCZNIA 2020 r. godz. 14:00


Sala konferencyjna

System Numicon to multisensoryczna metoda nauczania matematyki. Jego trzon stanowią charakterystyczne klocki, które zaprojektowane zostały z myślą o dziecięcych strategiach uczenia się, opartych na naturalnym rozwoju myślenia matematycznego. Wielką zaletą kształtów Numicon jest ich multisensoryczność, a więc wykorzystywanie kanału wzrokowego (kształt, kolor), a także taktylnego (otwory w kształtach). Wszystkie umiejętności jakie dzieci zdobywają ustrukturyzowane są w jasno określonym systemie. Ze względu na wiele doniesień na temat wysokiej skuteczności metody Numicon, wykorzystywanej głównie w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, a także w krajach skandynawskich, coraz częściej wykorzystywana jest w edukacji polskich uczniów. System Numicon towarzyszyć może dziecku od pierwszych aktywności matematycznych, aż do zagadnień takich jak ułamki, potęgi i procenty.

Jakie są zalety systemu Numicon? 

  • – porządkuje on nabywane przez dzieci umiejętności matematyczne, zgodnie z ich naturalnym rozwojem,
  • – klocki opierają się zarówno na percepcji wzrokowej dziecka jak i na zmyśle dotyku,
  • – dzieci pracujące systemem Numicon opierają swoje umiejętności o  trwałą reprezentację liczb,
  • – Numicon pozwala na wizualizację zależności między liczbami,
  • – wszystkie wykonywane na klockach operacje oraz algorytmy działań arytmetycznych są przejrzyste,
  • – system Numicon pozwala na stymulację innych funkcji umysłowych i poznawczych, takich jak kategoryzacja, szeregowanie, układanie  sekwencji, stymulowanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
  • – atrakcyjność klocków jest dużą motywacją do nauki matematyki.

Szkolenie przeprowadzi mgr Dagmara Kubiak – ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel wspomagający (o innowacyjnym programie opartym o Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania® i system NUMICON). W Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ ® jest terapeutą pedagogicznym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją oraz dzieci dwujęzycznych. Prowadzi również zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzystaniem systemu NUMICON.


Czas trwania: 14:00 – 19:00

Koszt: 300 zł

Wydrukowaną i podpisaną kartę prosimy o odesłanie na adres mailowy centrum@araszkiewicz.com.pl

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

Zapisy na szkolenie możliwe są poprzez kontakt mailowy centrum@araszkiewicz.com.pl bądź telefoniczny 500 305 485

Zapraszamy serdecznie!