Nauka czytania według Prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej

21 wrzesień 2019 r. godz. 9:00


mgr Barbara Bauman-Bielawska
Sala konferencyjna
Sala konferencyjna

Metoda przygotowuje do opanowania umiejętności czytania, obejmuje ćwiczenia

m. in.: analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, umiejętności językowych, operacji myślowych, sprawności motorycznej, pamięci.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli prowadzących w szkołach zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub rewalidacyjne dla logopedów oraz dla rodziców.


Tematyka szkolenia:

  1. Prezentacja lateralizacji funkcji mózgowych i ich roli w nabywaniu umiejętności czytania.
  2. Symptomy zagrożenia dysleksją w wieku przedszkolnym oraz zaburzeń dyslektycznych u ucznia – na podstawie narzędzia przesiewowego SWM od 3 r. ż. do 6 r. ż..
  3. Założenia metody Nauki Czytania wg Prof. Jagody Cieszyńskiej.
  4. Prezentacja wykorzystania wybranych pomocy do pracy metodą.
  5. Prezentacja innych sfer rozwojowych dziecka, których stymulacja wpływa na odniesienie sukcesu w nauce czytania.

Czas trwania:  7 h dydaktycznych (9:00-14:30)

Koszt: 270 zł

Miejsce szkolenia: Szkolenie odbędzie się w pięknym, spokojnym oraz kulturowo rozwijającym się miejscu:

CENTRUM ZDROWIA ARASZKIEWICZ „Łaźnia Miejska”

ul. ks. Ignacego Skorupki 2

Bydgoszcz 85-156                 

tel. 500-305-485; 505 703 043

centrum@araszkiewicz.com.pl


Prowadzący:

mgr Barbara Bauman-Bielawska – terapeuta Metody Krakowskiej, logopeda, surdologopeda, pedagog, oligofrenopedagog.


Wydrukowaną i podpisaną kartę prosimy o odesłanie na adres mailowy centrum@araszkiewicz.com.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

Zapisy na szkolenie możliwe są poprzez kontakt mailowy centrum@araszkiewicz.com.pl bądź telefoniczny 500 305 485.

Zapraszamy serdecznie!