Leczenie depresji lekoopornej

Liczba osób chorych na depresję jest zatrważająca. Zmaganie się z nią jest bardzo trudnym doświadczeniem. Niestety wiele osób pozostaje w dalszym ciągu bez diagnozy oraz leczenia. Zdarza się również, że pacjenci nie reagują na wprowadzoną terapię. O depresji lekoopornej mówimy przy braku odpowiedzi na leczenie przy zastosowaniu co najmniej dwóch leków przeciwdepresyjnych z różnych grup.

Esketamina – przełomowa metoda leczenia depresji

Esketamina jest pochodną ketaminy, która od lat stosowana jest w anestezjologii. Mówimy o przełomie w psychiatrii, ponieważ terapia esketaminą daje szansę na szybką poprawę stanu zdrowia pacjentów, którzy borykają się z depresją lekooporną.

W leczeniu depresji esketamina podawana jest w formie aerozolu do nosa za pomocą preparatu Spravato®. Lek stosowany jest u dorosłych w celu zmniejszenia objawów depresji, takich jak: uczucie smutku, lęk, poczucie bezwartościowości, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia. Preparat podaje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował co najmniej 2 inne leki przeciwdepresyjne, ale nie uzyskał poprawy. Spravato® stosowany jest również u osób dorosłych w krótkotrwałym leczeniu w celu szybkiego zmniejszenia objawów depresji w sytuacji wymagającej natychmiastowego leczenia (zwanej również stanem nagłym w psychiatrii).

Jak rozpocząć leczenie?

Przed rozpoczęciem terapii odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z lekarzem psychiatrą, który dokładnie wytłumaczy przebieg leczenia. Należy przekazać mu wszelkie informacje o stanie zdrowia i ewentualnych chorobach. Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo, w razie konieczności specjalista może zlecić kontrolne badania. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej podejmowana jest decyzja odnośnie rozpoczęcia leczenia. Dopiero po takiej konsultacji pacjent zapisuje się na pierwsze podanie leku.

Zalecenia przy stosowaniu leku

– należy unikać jedzenia na 2 godziny przed zastosowaniem leku,
– należy unikać stosowania leków podawanych do nosa w ciągu 1 godziny przed zastosowaniem leku Spravato®,
– należy unikać picia płynów na 30 minut przed zastosowaniem leku Spravato®,
nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn po podaniu leku, aż do następnego dnia po spokojnej nocy, przespanej snem regenerującym.

Jak się stosuje?

Esketamina podawana jest pacjentowi w formie aerozolu do nosa. Co ważne lek podawany jest w placówce przy pracowniku służby zdrowia. Upoważniony pracownik ochrony zdrowia przekaże dokładne instrukcje pacjentowi jak stosować preparat. Pacjent może liczyć na wsparcie oraz pomoc personelu podczas aplikacji leku oraz po niej. Po podaniu leku należy odczekać w placówce ok. 2 godzin. Pacjent przebywa w tym czasie z pracownikiem służby zdrowia. Badane są w tym czasie parametry oraz monitorowany jest stan pacjenta.

Spravato® podaje się razem z doustnym lekiem przeciwdepresyjnym. Lekarz poinformuje pacjenta w jaki sposób i kiedy przyjmować lek przeciwdepresyjny.

Koszty leczenia

Konsultacja kwalifikacyjnaKoszt leczenia dwufazowego
lek. Łukasz Chrapkowski 180 zł
lek. Maurycy Araszkiewicz 230 zł
28 400 zł z czego:
Faza indukcji – 18 400 zł
Faza podtrzymująca I – 10 000 zł

Konieczność dalszego leczenia należy okresowo oceniać z lekarzem. W celu utrzymania remisji/poprawy należy indywidualnie dostosować długość fazy podtrzymującej II biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta. Każde kolejne, pojedyncze podanie (po pełnym cyklu dwufazowym) to koszt 2 500 zł.

Zdajemy sobie sprawę z kosztowności terapii dlatego umożliwiamy rozłożenie płatności na dogodne dla Państwa raty.

Przeciwwskazania

1. nadwrażliwość na substancję czynną, ketaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

2. pacjenci, u których zwiększenie ciśnienia krwi lub ciśnienia śródczaszkowego stanowi poważne ryzyko dla zdrowia:
– pacjenci z tętniakiem (w tym śródczaszkowym, aorty piersiowej lub brzusznej, lub tętnic obwodowych),
– pacjenci z krwotokiem śródmózgowym w wywiadzie,
– niedawne (w ciągu 6 tygodni) zdarzenie sercowo-naczyniowe, w tym zawał mięśnia sercowego.

Działania niepożądane

Każdy pacjent inaczej reaguje na leki. Po przyjęciu preparatu mogą wystąpić działania niepożądane. Jako najczęściej pojawiające się można wymienić: zawroty głowy, ból głowy, nudności, zaburzenia smaku, uczucie wirowania, wymioty, uczucie senności.

Ze względu na możliwość wystąpienia sedacji, dysocjacji i zwiększenia ciśnienia krwi pacjent po podaniu leku zostaje pod obserwacją pracownika ochrony zdrowia, dopóki stan nie zostanie uznany za stabilny, umożliwiający opuszczenie placówki.