Uzależnienie.

Uzależnienie jest chorobą, która charakteryzuje się przewlekłością, a także ryzykiem nawrotu. To sprawia, że nawet po wielu latach abstynencji, może dojść do jej złamania.
Według Jerzego Mellibrudy, żeby mówić o nawrocie, muszą być spełnione 2 warunki:

– utrzymywanie abstynencji przez dłuższy czas,
– poprawa funkcjonowania psychologicznego będąca wynikiem osłabienia działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

Krótko mówiąc, nawrót możemy rozpoznać, gdy uaktywnią się ponownie psychologiczne mechanizmy uzależnienia, co będzie skutkowało pogorszeniem funkcjonowania w różnych sferach życia. Sam nawrót jest procesem rozciągniętym w czasie. Charakteryzuje się z zmianami często na początku niewidocznymi dla osoby uzależnionej w sferach takich jak: samopoczucie fizyczne, psychiczne, zmiany w trybie życia, w relacjach z innymi ludźmi, a także w myśleniu i zachowaniu.

Czynniki wyzwalające nawrót dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. Wyzwalaczami są sytuacje generujące stres (problemy w pracy, rodzinne, trudności w kontaktach z innymi ludźmi), sytuacje bezpośrednio wiążące się z alkoholem np. udział w imprezach, stany emocjonalne takie jak: smutek, depresja, lęk, rozpacz, monotonia życia codziennego, a także ból, cierpienie fizyczne.

Proces nawrotu przebiega zazwyczaj według schematu:

czynnik wyzwalający np. stres, z którym osoba uzależniona nie jest w stanie sobie poradzić ➡️ wzrost napięcia ➡️ pragnienie ulgi ➡️wyobrażenia, że alkohol poprawi samopoczucie ➡️ walka między motywacją do utrzymywania abstynencji, a pragnieniem picia ➡️ zachowania przygotowujące do picia ➡️ powrót do picia i destrukcyjnego funkcjonowania

W każdym momencie nawrót można zatrzymać, tak aby nie doszło do złamania abstynencji.

Jeśli czujesz, że doskwiera Ci nawrót choroby – zgłoś się do nas po pomoc. Wspólnie opracujemy osobisty plan terapii, tak abyś mógł znów czuć radość z trzeźwości.

Zapewniamy opiekę doświadczonej kadry specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, psychiatrów i pielęgniarki.
Terapia w formie oddziału dziennego jest bezpłatna, finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, trwa 8 tygodni, na ten czas przysługuje zwolnienie lekarskie.

Jeśli nie jesteś jeszcze przekonany/a- zgłoś się do punktu konsultacyjnego. Od poniedziałku do piątku w godzinach 18:30- 19:00 możesz porozmawiać o swoich wątpliwościach z terapeutą. Konsultacja nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Po prostu przyjdź i porozmawiaj. Jesteśmy tu dla Ciebie.

Anna Dobrzańska- specjalista psychoterapii uzależnień

Powrót do aktualności