Wsparcie dla pacjentów uzależnionych

26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.

Ma on na celu zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i uzależnienia od nich.
Zjawisko to stanowi duże zagrożenie nie tylko dla samej osoby zażywającej narkotyki, ale także dla całego jej otoczenia.
Przyjmowanie narkotyków, błędnie uważane w niektórych środowiskach za coś nieszkodliwego lub nawet ,,modnego” w rzeczywistości bardzo szkodliwie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne, zachowanie, relacje interpersonalne, funkcjonowanie rodzinne i społeczne, prowadzić może także do śmierci.
Mimo wielu negatywnych skutków wynikających z zażywania narkotyków należy pamiętać, że nigdy nie jest za późno, by skorzystać z pomocy, udać się do specjalisty, na terapię – zmienić swoje życie.

Od ponad 10 lat wspieramy pacjentów w walce z uzależnieniami. Nasi terapeuci posiadają duże doświadczenie terapeutyczne, psychologiczne. Pacjenci wspierani są również przez lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii.

Jeśli jesteś uzależniony bądź znasz kogoś, kto zmaga się z uzależnieniem zapraszamy do kontaktu pod nr 500 305 485 oraz na stronę www.araszkiewicz.com.pl

Oprzyj się na naszym doświadczeniu.

Powrót do aktualności