prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk specjalista chirurgii ogólnej, specjalista transplantologii klinicznej

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu. Po otrzymaniu dyplomu z wyróżnieniem rozpoczął pracę na oddziale chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu, zdobywając kolejne stopnie specjalizacji

W wieku 33 lat wyjechał do Wielkiej Brytanii, i przez następne cztery lata pracował jako chirurg w Royal Free Hospital w Londynie. Przystąpił tam do brytyjskiego egzaminu specjalizacyjnego i uzyskał członkostwo Królewskiego Towarzystwa Chirurgów. Po powrocie do Polski w 1993 roku zorganizował ośrodek chirurgii naczyniowej, a w 1994 roku stworzył w Poznaniu program transplantacji nerek, organizując i zostając pierwszym kierownikiem ośrodka transplantacyjnego w Poznaniu. W 1994 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W roku 1999 zorganizował i do dzisiaj prowadzi Klinikę Transplantologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, uzyskując w 2004 roku stopień doktora habilitowanego, a w 2011 tytuł profesora nauk medycznych. Od 7 lat jest kierownikiem Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Członek dwóch kadencji Krajowej Rady Transplantacyjnej, konsultant wojewódzki w transplantologii klinicznej, długoletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, a od bieżącego roku jego Prezes, Profesor Zbigniew Włodarczyk jest autorem 70 prac naukowych i 4 rozdziałów w podręcznikach, wygłosił liczne referaty na zjazdach krajowych i zagranicznych. Jego prace były cytowane w piśmiennictwie medycznym ponad 250 razy.

W 2015 roku został wyróżniony przez społeczność bydgoską i nadano mu tytuł osoby zasłużonej dla miasta Bydgoszczy, umieszczono jego autograf na Bydgoskiej Alei Autografów. „Bydgoskie Autografy” to wyróżnienie dla osób, dzięki których pracy i działalności Bydgoszcz zawdzięcza swój szczególny charakter.

Przyjmuje: osoby dorosłe

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 220 zł
Cena konsultacji kolejnej – 180 zł

Dni przyjęć

Terminy przyjęć do uzgodnienia w rejestracji.

Powrót do specjalistów