Oddział dzienny psychiatryczny – geriatryczny

O ODDZIALEŚwiadczenia udzielane w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym obejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację pacjentów po 60-tym roku życia. W Oddziale przebywają pacjenci z zaburzeniami: Pacjenci uczestniczą w różnego rodzaju formach terapii. Program terapeutyczny obejmuje: Pacjenci przyjmowani do Oddziału muszą być sprawni ruchowo w stopniu umożliwiającym codzienne przybycie na Oddział i powrót do domu. Samotność, postępujące procesy … Czytaj dalej Oddział dzienny psychiatryczny – geriatryczny