Seksuologia dziecięca

mgr Karolina Nowak seksuolog dorosłych, dzieci i młodzieży, certyfikowany doradca w problemach partnerskich.

certyfikowany specjalista seksuolog dorosłych, dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych),certyfikowany doradca w problemach partnerskich.

Viceprezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, psychopedagog, resocjalizator, certyfikowany seksuolog, biegły sądowy w zakresie seksuologii, seksuologii dzieci i młodzieży oraz przemocy wobec dzieci, młodzieży, dorosłych, terapeuta poznawczo-behawioralny, oligofrenopedagog. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji.