mgr Klaudia Ołownia psycholog

Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, obecnie w trakcie studiów doktoranckich w zakresie psychologii.

Doświadczenie: pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z dorosłymi pacjentami w obszarze neuropsychologii (diagnoza i terapia), profilaktyka, trening umiejętności społecznych, diagnostyka psychologiczna

Praca: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy

Cennik

Pierwsza konsultacja  -130 zł
Kolejna konsultacja  -110 zł

Powrót do specjalistów