dr n. społ. Karolina Nowak Certyfikowany specjalista w zakresie zdrowia psychicznego, specjalista w zakresie psychoonkologii, certyfikowany specjalista w zakresie seksuologii dzieci, młodzieży oraz dorosłych z praktyką kliniczną oraz opiniowaniem dla potrzeb sądu, certyfikowany doradca w problemach partnerskich

Oferuje: wsparcie emocjonalne w chorobie nowotworowej, pomoc terapeutyczną, poradnictwo, psychoedukację, poradnictwo specjalistyczne onkoseksuologiczne, wsparcie rodzin i bliskich dotkniętych chorobą onkologiczną, pomoc w rozmowach indywidualnych.

Doświadczenie zawodowe pogłębiała pracując oraz odbywając staże specjalistyczne min w: Klinice Psychiatrii im. dra Jurasza w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Oprócz działalności diagnostycznej i terapeutycznej prowadzi wykłady, seminaria, konwersatoria, warsztaty dla studentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych. Współpracuje z terapeutami, seksuologami, psychoonkologami z Czech, Niemiec oraz Holandii. Uczestniczy czynnie w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych, szkoleniach oraz warsztatach stale doskonaląc swój proces pracy diagnostycznej i terapeutycznej.

Od 2015 roku jest Kierownikiem Pracowni Edukacji, Terapii i Seksuologii Społecznej
w Bydgoszczy (http://www.psychologbydgoszcz.info). Jest Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Laureatka licznych prestiżowych nagród za podejmowane działania, inicjatywy na rzecz profilaktyki i edukacji.

W pracy naukowo-klinicznej skupia się na badaniach z obszaru seksuologii, seksuologii sądowej oraz wpływu chorób przewlekłych na seksualność między innymi: prowadzi badania naukowe związane z jakością życia seksualnego u kobiet i mężczyzn z chorobami tarczycy, pacjentów onkologicznych oraz nad współczesnymi zachowaniami seksualnymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami i niepełnosprawnościami.

Przyjmuje: dzieci, młodzież, osoby dorosłe – pacjenci psychoonkologiczni; dorośli – pacjenci onkoseksuologiczni

W pracy naukowo-klinicznej skupia się na badaniach z obszaru seksuologii, seksuologii sądowej oraz wpływu chorób przewlekłych na seksualność między innymi: prowadzi badania naukowe związane z jakością życia seksualnego u kobiet i mężczyzn z chorobami tarczycy, pacjentów onkologicznych oraz nad współczesnymi zachowaniami seksualnymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami i niepełnosprawnościami.

Dla Pani Karoliny w pracy najważniejsze są:
– profesjonalna wiedza oparta na najnowszych doniesieniach naukowych,
– relacja oparta na współpracy i zaufaniu,
– empatia,
– szacunek do światopoglądu,
– bezpieczeństwo,
– komfort psychiczny pacjenta.

„Zapraszam do spotkań pełnych uważności, empatii i zrozumienia”

 

Czym jest psychoonkologia? Jest dziedziną psychologii poruszającą kwestie związane z psychologiczną kondycją pacjenta onkologicznego. Skupia się ona na pomocy terapeutycznej oraz profilaktyce zdrowia psychicznego osób chorych na nowotwory i ich rodzin. Jednym z głównych celów psychoonkologii jest niesienie pomocy psychologicznej osobom cierpiącym na choroby nowotworowe.

A czym jest onkoseksuologia? A mianowicie jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, w której współpracują ze sobą onkolodzy, seksuolodzy, psycholodzy i rehabilitanci.

Onkoseksuologia obejmuje szeroki zakres zagadnień między innymi: obraz własnego ciała, zaburzenia seksualne związane z chorobą, leczenie, relacje partnerskie (konflikty w związku, rozwody), jakość życia, w tym życia psychoseksualnego, rehabilitację seksualną oraz edukację. Pamiętajmy, że seksualność człowieka to nie tylko zachowanie seksualne – to także uczucia, to także tożsamość. Większość kobiet, które przechodzą leczenie jakiegokolwiek nowotworu z wykorzystaniem chemioterapii, radioterapii, obu terapii razem lub w połączeniu z leczeniem chirurgicznym, zmaga się na każdym etapie leczenia z zaburzeniami związanymi z kontaktem seksualnym (np. suchością pochwy, bólem), a także z brakiem pożądania, osłabieniem libido. Z kolei mężczyźni doświadczają między innymi zaburzeń erekcji, która może mieć charakter somatyczny, psychogenny, mieszany. Stosowanie miejscowego i systemowego leczenia onkologicznego może wpływać na powstawanie lub pogłębianie się dysfunkcji erekcyjnej.  Niezależnie także od płci pacjenci nie rzadko walczą także z depresją czy stanami lękowymi. Na zmiany funkcjonowania seksualnego negatywnie oddziałuje zarówno sama diagnoza, jak i stosowane metody leczenia przeciwnowotworowego. Choroba nowotworowa często po prostu obnaża słabość naszego ciała.

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 200 zł
Cena konsultacji kolejnej – 180 zł

Dni przyjęć

Co druga środa 14.00-16.00
Inne terminy możliwe do ustalenia po wcześniejszej konsultacji z rejestracją

Powrót do specjalistów