dr n. med. Agnieszka Szałkowska psycholog, psychoterapeuta

Pracuje w Klinice Psychiatrii na oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych w Bydgoszczy. Obecnie jest w trakcie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Szkole Psychoterapii organizowanej przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz specjalizacji z psychologii klinicznej.

Kwalifikacje:
– tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
– tytuł magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy,
– kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i poradnictwa uzyskane w Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
– kwalifikacji do diagnostyki i terapii neuropsychologicznej uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
– ukończenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.

Cennik

Cena konsultacji pierwszorazowej – 140 zł
Cena konsultacji kolejnej – 130 zł

Psychoterapia par:

Cena konsultacji pierwszorazowej- 320 zł / 2h
Cena konsultacji kolejnych- 220 zł / 1,2h

Sesje odbywają się z regularnością co 2-3 tygodnie.

Dni przyjęć

Piątek od 10:00 do 16:00

Powrót do specjalistów