mgr Agnieszka Ostrowska psychoterapeuta

Na co dzień udziela pomocy pacjentom w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Ukończyła kurs psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy zarówno z młodzieżą jaki dorosłymi. Zajmuje się także arteterapią i psychoterapią artystyczną. Członek Stowarzyszenia „Psychiatria i Sztuka” Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Mgr Agnieszka Ostrowska w Centrum Zdrowia “Araszkiewicz” oprócz psychoterapii indywidualnej prowadzi psychoterapię grupową kierowaną indywidualnie do różnych potrzeb pacjentów. Dotychczas grupy terapeutyczne zgromadziły osoby z zaburzeniami lękowymi oraz somatyzacyjnymi. Powstaną również grupy o innej specjalizacji: dla osób z zespołem wypalenia zawodowego, dla osób współuzależnionych oraz tematyczne grupy psychoedukacyjne. Zapraszamy osoby zainteresowane powyższą tematyką o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod nr tel. Centrum Zdrowia “Araszkiewicz”.

Cennik

Pierwsza konsultacja – 130 zł
Kolejna  konsultacja – 110 zł
Terapia par – 150 zł
Terapia grupowa – 110 zł

Powrót do specjalistów