Szanowni Państwo.
Informujemy, iż w związku z panującym obecnie zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeń wirusem COVID-19.
W związku z tym prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń pracowników.
1. Na wizyty nie będą przyjmowani pacjenci z jakimikolwiek objawami choroby. Personel będzie pobierał dodatkowy wywiad dotyczący stanu zdrowia, kontaktu z osobami chorymi oraz przebywania poza granicami kraju. Pacjenci mogą zostać poddani procedurze mierzenia temperatury.
2. Na umówione wizyty przybywają jedynie pacjenci, bez towarzystwa osób trzecich( z wyjątkiem prawnych opiekunów).
3. Pacjenci przybywają na wizyty jedynie w wyznaczonych godzinach. O każdych opóźnieniach będą Państwo informowani na bieżąco.
4. Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od siebie.
5. Przed gabinetem lekarskim może oczekiwać maksymalnie 2 pacjentów
6. Prosimy o przestrzeganie wydzielonych stref bezpieczeństwa przed rejestracją oraz w gabinetach lekarskich
7. Każdy pacjent jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem do Centrum
8. Prosimy o zaniechanie wizyt w celu pobierania kserokopii dokumentacji medycznej, przedłużania recept i umawiania wizyt. Recepty są wystawiane w formie elektronicznej.
9. Informujemy, iż udostępniamy Państwu możliwość konsultacji z lekarzem poprzez kontakt telefoniczny – dotyczy to wyłącznie już umówionych wizyt i po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.
10. Centrum będzie otwarte od godz. 10:00 do godz. 19:00.
11. Zawieszamy działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

W trosce o Państwa zdrowie maksymalnie ograniczamy ilość wizyt konsultacyjnych. Powyższe środki pozwolą na zminimalizowanie ryzyka zakażeń a jednocześnie pozwoli nam na pomoc potrzebującym pacjentom. Pacjenci, którzy nie będą stosowali się do zaleceń będą proszeni o opuszczenie budynku. Powyższe zalecenia będą przestrzegane do odwołania.
Liczymy na Państwa pełne wsparcie i zrozumienie.

Powrót do aktualności