17-elementów terapii według Prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej

26 października 2019 r. godz. 09:00

mgr Barbara Bauman-Bielawska

Sala konferencyjna
Sala konferencyjna

Metoda Krakowska z powodzeniem jest wykorzystywana w celu stymulowania rozwoju funkcji językowych, poznawczych oraz umiejętności społecznych dzieci – szczególnie tych, które wymagają wspierania rozwoju.


Do Kogo jest skierowane szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne, studentów oraz rodziców.


Jaki jest cel szkolenia?

Poznanie zasad stymulacji rozwoju dziecka Metodą Krakowską poprzez przedstawienie i omówienie jej 17-stu elementów z perspektywy gabinetu prowadzonego przez terapeutę Metody Krakowskiej w Bydgoszczy.


Tematyka szkolenia:

  1. Przedstawienie autorki Metody Krakowskiej, prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej – obszaru badań naukowych oraz publikacji.
  2. Omówienie lateralizacji funkcji mózgowych i ich roli w organizacji zajęć oraz doborze materiałów do przeprowadzania stymulacji.
  3. Omówienie każdego z 17-stu elementów pracy Metodą Krakowską na podstawie zdjęć i nagrań filmowych z przeprowadzanych zajęć.
  4. Poznanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do każdego z 17-stu elementów terapii.

Czas trwania: 7 godz. dydaktycznych (09:00 – 14.30)

Koszt: 270 zł


Kto prowadzi szkolenie?

mgr Barbara Bauman-Bielawska – certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej, surdologopeda, pedagog, oligofrenopedagog.

Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy oraz w Centrum  Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy.


Wydrukowaną i podpisaną kartę prosimy o odesłanie na adres mailowy centrum@araszkiewicz.com.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

Zapisy na szkolenie możliwe są poprzez kontakt mailowy centrum@araszkiewicz.com.pl bądź telefoniczny 500 305 485.

Zapraszamy serdecznie!

Powrót do aktualności