PRAWA PACJENTA

PACJENT MA PRAWO DO:

 1) ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;

2) INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;

3) ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;

4) WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

5) ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;

6) POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

7) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ

ZDROWOTNYCH;

8) ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;

9) POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;

10) OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;

11) PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

1.Pacjent może składać skargi, wnioski oraz uwagi w formie:

a) ustnej - przyjmowane są przez pracownika Rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 oraz przez Prezesa Spółki w poniedziałki w godzinach 15:00 – 17:00,
b) pisemnej podpisanej imieniem i nazwiskiem – na adres MED-ARS Sp. z o.o., ul. Ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz,
c) elektronicznej bezpośrednio na e-mail: centrum@araszkiewicz.com.pl.

 

2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Skargi i wnioski mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej upoważnionej przez skarżącego osoby.
4. Rzecznik Praw Pacjenta przy NFZ w Bydgoszczy
    Sekcja ds. Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:
   1. Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, pok. 6, tel. 52 32-52-959, fax: 737
    email: skargi@nfz-bydgoszcz.pl
    Adres do korespondencji: Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
 
5. Biuro Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00
 
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Młynarska 46
01-171 Warszawa
 
Sekretariat:
tel.: (22) 532-82-50, fax.: (22) 532-82-30
sekretariat@bpp.gov.pl