mgr Agnieszka Ostrowska

psychoterapeuta, arteterapeuta

Na co dzień udziela pomocy pacjentom w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Ukończyła kurs psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie. Pracuje jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy zarówno z młodzieżą jak
i dorosłymi. Zajmuje się także arteterapią i psychoterapią artystyczną. Członek Stowarzyszenia „Psychiatria i Sztuka” Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Cennik:

Cena konsultacji pierwszorazowej

-120 zł

Cena konsultacji kolejnej

– 100 zł

Dni przyjęć:

Codziennie w godzinach ustalonych z pacjentem