dr n. med. Agnieszka Szałkowska

psycholog

Pracuje w Klinice Psychiatrii na oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych w Bydgoszczy. Obecnie jest w trakcie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Szkole Psychoterapii organizowanej przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz specjalizacji z psychologii klinicznej.

Kwalifikacje:
- tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
- tytuł magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy,
- kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i poradnictwa uzyskane w Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
- kwalifikacji do diagnostyki i terapii neuropsychologicznej uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
- ukończenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.

Cennik:

Cena konsultacji pierwszorazowej

- 140 zł

Cena konsultacji kolejnej

- 120 zł

Dni przyjęć:

piątek od 16.00