Oferta

Zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych
w Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska” :
CHIRURGIA I TRANSPLANTOLOGIA
- konsultacje specjalistyczne
- badanie USG
CHOROBY WEWNĘTRZNE

- konsultacje specjalistyczne

COACHING

Coaching zakłada, że to klient posiada najlepszą wiedzę i umiejętności potrzebne do zmiany. Psychoterapeuta jako coach wspiera zmiany poprzez pokazanie różnych perspektyw, możliwości
i ograniczeń.

Coaching wydobywa na światło dzienne często ukryte i nieuświadomione możliwości i potencjał. Sesje coachingowe umożliwiają znalezienie przez Klienta odpowiedzi na zawodowe i osobiste pytania
i dylematy. Wyróżnia się rodzaje: live coaching, coaching biznesowy, coaching wizerunku, coaching rozwojowy. Coaching opiera się na indywidualnych spotkaniach coacha z klientem. Zasady przebiegu pracy coacha z klientem ustalane są podczas pierwszej sesji. Standardowo proces składa się z 7 – 9 spotkań coachingowych – sesji. Pierwsza sesja trwa 1,5 godziny, a każda kolejna- 50 minut.

DERMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA
 
- Konsultacje specjslistyczne, badanie dermatoskopowe znamion (pieprzyków)
- Usuwanie zmian skórnych, brodawek, blizn, wrastających paznokci,
- Elektrochirurgia,
- Kriochirurgia,
- Usuwanie zmarszczek,
- Trichogram – badanie mikroskopowe włosów.

 DERMATOCHIRURGIA

- Kriochirurgiczne usuwanie brodawek wirusowych, rogowacenia starczego,
- Usuwanie kaszaków z badaniem histopatologicznym,
- Elektrochirurgiczne usuwanie włókniaków, brodawek płciowych,
- Usuwanie znamion barwnikowych z badaniem dermatoskopowym i badaniem histopatologicznym,
- Usuwanie guzków skóry z badaniem histopatologicznym,
- Elektrochirurgiczna likwidacja naczynek,
- Redukcja blizny przerostowej (obstrzykiwanie Kenalogiem).

MEDYCYNA ESTETYCZNA

Wygładzanie zmarszczek mimicznych – toksyna botulinowa (Botox, Azzalure, Bocouture):

- zmarszczki poziome czoła,
- zmarszczki między brwiami (lwie),
- kurze łapki (zmarszczki wokół oczu),
- zmarszczki szyi.

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI

- Okolica pach, dłonie, podeszwy.

USUWANIE PRZEBARWIEŃ (Cosmelan, Dermamelan)

WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK KWASEM HIALURONOWYM (Restylane, Juvederm)

- Zmarszczki między brwiami,
- Bruzdy nosowo-wargowe,
- Zmarszczki wokół ust (palacza),
- Modelowanie i powiększanie ust,
- Lifting wolumetryczny twarzy – SubQ.

PILINGI MEDYCZNE

- TCA – kwas rój chlorooctowy – podstawowy na twarz,
- TCA – średnio głęboki na twarz,
- Salicylowy,
- Enerpeel EL – okolice oczu i ust, szyja, dłonie,
- Glikolowy 70%,
- RetisesCT.

MEZOTERAPIA

- Dermaheal HSR (efekt przeciwzmarszczkowy, nawilżający),
- Twarz, szyja dekolt,
- Dermaheal SR (efekt odmładzający, przeciwzmarszczkowy),
- Dermaheal HL (działanie przeciw wypadaniu włosów, regenerujące),
- Dermaheal LL (koktajl o działaniu wyszczuplającym i antycellulitowym),
- Dermaheal SB (zapobiega przebarwieniom, przywraca prawidłowy koloryt skóry),
- Dla skóry starzejącej się CytoCare,
- Dla skóry zwiotczałej StrechCare,
- Kuracja antycellulitowa,
- Kuracja słabych i wypadających włosów,
- RestylaneVitaleLight, dodatkowo maska algowa po zabiegu.
DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ I TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY
(psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna)

Diagnozujemy:
- całościowe zaburzenia rozwoju (Zespół Aspergera, autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Retta oraz pozostałe)
- zaburzenia zachowania
- zaburzenia więzi
- zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (tiki, mutyzm)
- zaburzenia rozwoju mowy
- zaburzenia opozycyjno-buntownicze
- trudności wychowawcze
- ADHD/ADD
- zaburzenia komunikacji
- upośledzenie umysłowe (wszystkie stopnie)
- ocena intelektu
- diagnoza zagrożenia dysleksją, dysleksji rozwojowej oraz głębokiej dysleksji rozwojowej

Zakres diagnostyki:

Diagnozujemy dzieci od 1 miesiąca życia-do wieku dorosłego.

- Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFED)- od 0 do 3 r.ż.
- DSR- Dziecięca Skala Rozwoju
- Międzynarodowy Wykonaniowy Test Leitera- od 3 do 16 r.ż.,
- Test S.O.N.- od 2.5 do 7.5 r.ż.
- Badanie Profilu Psychoedukacyjnego dziecka testem PEP-R – od 6 m. ż do 7/12 lat
- Badanie Profilu Psychoedukacyjnego testem AAPEP- dla osób dorosłych z upośledzeniami
- Badanie osobowości- MMPI- po 16 r. ż..
- WISC-R oraz WAIS-R-pl – od 6 r. ż
- metody kliniczne diagnozy dzieci i młodzieży
- diagnoza kliniczna osoby  ze spektrum autyzmu
- diagnoza logopedyczna

Terapie dla dzieci, młodzieży i rodzin:

- terapia behawioralna (ABA),
- Metoda Symultaniczno-Sekwencyjnej  nauki czytania wg. prof. J. Cieszyńskiej (stosowanej z powodzeniem  w terapii dzieci: zdrowych już od trzeciego roku życia, niesłyszących, z wadami wymowy, z afazją, z alalią, z zespołem Aspergera, z innymi zaburzeniami komunikacji językowej, z dziećmi dyslektycznymi)
- trening umiejętności społecznych
- kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych na terenie domu dziecka i w środowisku lokalnym
- terapia logopedyczna
- terapia psychologiczna-poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna - dla młodzieży, systemowa- dla rodzin lub par/diad (matka- córka, żona-mąż)
- Szkoła Rodzica – cykl spotkań warsztatowych dla rodziców, którzy chcieliby zwiększyć własne kompetencje rodzicielskie
- grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
- terapia pedagogiczna
- kynoterapia
- konsultacje i opracowywanie programów terapeutycznych dla dzieci
DIETETYKA
Konsultacje z zakresu żywienia:
- w chorobach układu pokarmowego
- w chorobach krążenia
- w chorobach nerek
- w cukrzycy
- jak również konsultacje pacjentów z problemami niedożywienia – suplementacja produktami ONS, żywienie dojelitowe, pozajelitowe,
- konsultacje w zakresie otyłości, przygotowanie do operacji bariatrycznych
ENDOKRYNOLOGIA
- konsultacje specjalistyczne
- badanie USG
FIZJOTERAPIA

PORADY FIZJOTERAPEUTYCZNE

MASAŻE
- Masaż tkanek głębokich
- Klasyczny
- Limfatyczny
- Izometryczny
- Rozluźniający
- Sportowy
- Masaż bańkami chińskimi
INNE
- Kinezyterapia indywidualna
- Ćwiczenia w odciążeniu (na podwieszkach)
- Kinesiology taping
- Opracowywanie blizn pooperacyjnych, po oparzeniach
GERIATRIA

- konsultacje specjalistyczne

KARDIOLOGIA

- konsultacje specjalistyczne

LARYNGOLOGIA

- konsultacje specjalistyczne

LOGOPEDIA
- Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,  zagrożonych dysleksją, z dysleksją oraz
z głęboką dysleksją rozwojową, z zespołem Aspergera, z obniżoną sprawnością intelektualną,
z mutyzmem wybiórczym

- Nauka czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną (S-SNCz) u dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Teoretyczne podstawy metody Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania oparte są na wynikach współczesnych badań neuropsychologicznych i neurobiologicznych, określających funkcje prawej (symultanicznej) i lewej (sekwencyjnej) półkuli mózgowej oraz rolę spoidła wielkiego i struktury isthmus w przesyłaniu informacji pomiędzy półkulami. Metoda ta skupia się na stymulacjach kształtujących funkcje lewej półkuli mózgu jako dominującej w przetwarzaniu języka, z jednoczesnym uwzględnieniem w początkowych etapach przetwarzania prawopółkulowego (symultanicznego) – co znacząco wpływa na efektywność procesu uczenia się i nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Ważne założenie metody opiera się na badaniach neurofizjologicznych, potwierdzających, że sylaba,
a nie fonem, jest najmniejszą jednostką percepcyjną (D. W. Masaro, Psychologicalaspects of spechperception, [w:] M. A. Grensbacher (red) Handbook of Psycholinguistics, San Diego, 1994). Założenie to wyróżnia metodę S-SNCz spośród innych metod - dziecko uczy się odczytywania sylab, nigdy pojedynczych spółgłosek.
Wprowadzanie kolejnych etapów czytania, jest powtórzeniem sekwencji rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze, do wyrazów i zdań). Utrwalanie umiejętności czytania polega na naśladowaniu trzech etapów nabywania systemu językowego: powtarzania – rozumienia – nazywania.
Pierwsze teksty pojawiają się od momentu poznania przez dziecko takiej liczby sylab i wyrazów odczytywanych globalnie, która umożliwi zbudowanie prostych zdań.
Podczas nauki czytania dziecko poznaje WIELKIE LITERY DRUKOWANE, zapisane czcionką bez ozdobników.
Przygotowanie do opanowania umiejętności czytania obejmuje ćwiczenia: analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, umiejętności językowych, operacji myślowych, sprawności motorycznej, pamięci.
Metoda S-SNCz stosowana jest z powodzeniem u dzieci:
- zdrowych od trzeciego roku życia;
- niepełnosprawnych intelektualnie;
- autystycznych i z zespołem Aspergera;
- z afazją, z alalią;
- z innymi zaburzeniami komunikacji językowej;
- z grupy ryzyka dysleksji, z dysleksją oraz z głęboką dysleksją rozwojową;
LECZENIE UZALEŻNIEŃ

- psychoterapia indywidualna pacjentów uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych, hazardu, zakupów i inne

- konsultacje dla osób współuzależnionych

- konsultacje dla par

- DDA/DDD,

Leczenie uzależnień (grupowe) w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia odbywa się w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu

NEUROCHIRURGIA

- konsultacje specjalistyczne

NEUROLOGIA

- konsultacje specjalistyczne

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

- konsultacje specjalistyczne

ORTOPEDIA

- konsultacje specjalistyczne

PEDIATRIA

- konsultacje specjalistyczne

PSYCHOGERIATRIA

- konsultacje specjalistyczne
- konsultacje specjalistyczne w domu pacjenta

PEDAGOGIKA

Dla dzieci i młodzieży:

- konsultacja i diagnoza zachowań agresywnych, zagrożeń niedostosowania społecznego
- konsultacja i diagnoza trudności szkolnych
- terapia pedagogiczna metodą F. Warnkego (ryzyko dysleksji, dysleksja, trudności z koncentracją uwagi)
- terapia dzieci z zachowaniami agresywnymi i opozycyjno-buntowniczymi
- terapia dzieci ze spektrum autyzmu
- terapia dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju  
- zajęcia specjalistyczne grupowe (treningi zastępowania agresji, treningi kontroli złości, skillstreaming, socjoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym )
 

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM.

Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji, ADHD

Istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych. Proces interwencji socjoterapeutycznej może być spowodowany cierpieniem psychicznym dziecka, które ma kłopoty lub jego zachowanie powoduje wysokie straty, jakie ponosi otoczenie społeczne. W terapii wychodzi się z założenia, że trudne zachowania dzieci i młodzieży mają swoje tło psychiczne. Towarzyszą im przykre emocje takie jak lęk, poczucie winy, niepokoju, gniew, złość, osamotnienie oraz określone, najczęściej negatywne sądy poznawcze na temat własnej osoby. Są one wynikiem doznawanych w przeszłości lub aktualnie trudnych stanów emocjonalnych, stanów deprywacji, braku satysfakcjonujących kontaktów z najbliższymi. Przykrym doświadczeniem jest również brak możliwości wywiązania się ze stawianych obowiązków i oczekiwań wykraczających poza możliwości dziecka. Dziecko może doświadczyć jednorazowego, ale bardzo intensywnego urazu.

Grupa: 6-10 osób z uwzględnieniem wieku uczestnika
Godzina zajęć: popołudniowe ustalone po zebraniu grupy
Częstotliwość zajęć: 1x w tygodniu
Czas zajęć: 1,5 godziny
Zapisy: 506 13 66 94

SKILLSTREAMING – KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI Z ELEMENTAMI TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI

Program został po raz pierwszy wprowadzony w 1976 roku jako jedna z pierwszych metod treningu umiejętności społecznych. Obecnie metoda ta jest stosowana w setkach szkół, agencji i innych instytucji służących młodym ludziom w całych Stanach Zjednoczonych i poza nimi.

W ostatnim dziesięcioleciu metoda Skillstreamingu jest stosowana z wielkim powodzeniem

w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach wychowawczych, socjoterapeutycznych.

Grupa: 6-10 osób z uwzględnieniem wieku uczestnika
Godzina zajęć: popołudniowe ustalone po zebraniu grupy
Częstotliwość zajęć: 1x w tygodniu
Czas zajęć: 1,5 godziny
Zapisy: 506 13 66 94

Dla dorosłych:

- konsultacja i diagnoza
- psychoedukacja
- kryzysy rodzinne, małżeńskie, partnerskie
- trudności w wyrażaniu emocji
- trudności w podejmowaniu decyzji
- rozstanie, sytuacje okołorozwodowe

Dla szkół:

- grupy treningu zastępowania agresji
- grupy skillstreamingu – kształtowanie umiejętności społecznie pożądanych
- grupy Socjoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym

Dla Firm:

- szkolenia z zakresu otwartej nie agresywnej komunikacji interpersonalnej
- szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, napięciem emocjonalnym
- rozwiązywanie konfliktów ( mediacje, negocjacje)
- Treningi Zastępowania Agresji

METODA WARNKEGO

DLA KOGO?

ADHD, ADD, dysgrafia, dyskalkulia, dysleksja, ryzyko dysleksji,  zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci, jako trening funkcji poznawczych po urazach czaszkowo-mózgowych, dla dzieci z zachowaniami oporowymi w procesie terapii pedagogicznej.

CO TO TAKIEGO?

U dzieci zmagających się z trudnościami w szkole coraz więcej danych z najnowszych badań potwierdza deficyt w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych.
Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem.

Zrozumienie zdania wymaga rozumienia pojedynczych wyrazów, a rozumienie pojedynczych wyrazów wymaga właściwego rozpoznawania sylab i dźwięków. To z kolei uzależnione jest od tego, czy prawidłowo umiemy odróżniać wysokość dźwięków i właściwe uporządkowanie tonów. Mówiąc wprost: uzależnione jest to od naszych umiejętności centralnego przetwarzania bodźców słuchowych i wzrokowych, m.in. takich jak szybkość oddzielnego spostrzegania i ustalania kolejności między bodźcami wzrokowymi (zdolność ta potrzebna jest np. podczas czytania). Natomiast najmniejszy odstęp między dwoma pojawiającymi się bodźcami słuchowymi pozwala nam odróżnić np. „t” od „d” czy „p” od „b”. Różnicowanie tonów pozwala odróżniać częstotliwości między dwoma tymi samymi dźwiękami lub bardzo do siebie podobnymi. Dzięki temu umiemy rozpoznawać głos i jego intonację. Jeśli mamy kontakt z dziećmi mającymi trudności w szkole, z pewnością zauważymy, że niejedno z nich ma kłopot z odróżnieniem „b” od „p”, „d” od „t” lub „g” od „k”. Prawidłowe rozpoznanie częstotliwości i właściwe szeregowanie kolejności dźwięków umożliwia odróżnienie „d” od „t”, a tym samym właściwe zróżnicowanie słów „domek” i „Tomek”.

U dzieci mających trudności szkolne występują braki w różnicowaniu dźwięków

o odmiennej wysokości i czasie trwania. Zauważa się również kłopoty z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz koordynacją wzrokowo-słuchową,

a samo wykonanie tych zadań zajmuje im o wiele więcej czasu, niż osobom bez dysleksji.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu), które obejmują szeroki zakres objawów. Występowanie chociaż jednego z nich pozwala na postawienie diagnozy wskazującej na centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Są to następujące objawy:
- zaburzenia lokalizacji źródła dźwięku;
- zaburzenia różnicowania dźwięków;
- zaburzenia rozpoznawania wzorców dźwiękowych;
- zaburzenia umiejętności rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego;
- zaburzenia umiejętności rozumienia mowy zniekształconej;
- zaburzenia analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego (zaburzenia zdolności do przetwarzania bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych, również   maskowanie dźwięków następujących i poprzedzających, zaburzenia umiejętności porządkowania czasowego dźwięków, zaburzenia integracji czasowej dźwięków;
- zaburzenia lateralizacji (dominacji stronnej) słuchowej;
- zaburzenia odbierania sygnałów współzawodniczących (na przykład dochodzących do obojga uszu).

DIAGNOZA
Podczas diagnozy centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych bardzo ważne jest sprawdzenie tak jak największej liczby funkcji, w stosunkowo krótkim czasie. Ma to na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje te są zautomatyzowane, a także uniknięcie błędów spowodowanych przez niewłaściwe odpowiedzi zmęczonego dziecka. Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji.

Diagnostyka jest prowadzona przy użyciu specjalistycznej aparatury testowo-pomiarowej, przy czym pierwszych 8 testów przeprowadza się za pomocą urządzenia Brain-Boy Universal Professional, pozostałe wykonuje się za pomocą specjalnie w tym celu zaprojektowanych narzędzi diagnostycznych.

TRENING TERAPEUTYCZNY

Pełny trening opracowany przez Freda Warnke jest oparty na treningach obejmujących trzy obszary:
- automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych;
- automatyzację koordynacji półkul mózgowych;
- rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.

Koszt treningu: 80 zł

Zapisy pod nr telefonu 506 136 694, mgr Karolina Nowak

 

PSYCHIATRIA
- konsultacje specjalistyczne dla dorosłych
- konsultacje specjalistyczne dla dzieci i młodzieży
PSYCHOLOGIA
- konsultacje indywidulne
- terapia par i małżeństw
- systemowa terapia rodzin
- terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży
- diagnostyka psychologiczna (badanie osobowości, sprawności intelektualnej) i neuropsychologiczna (ocena funkcjonowania poznawczego)
PSYCHOTERAPIA
- psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży
- psychoterapia grupowa dorosłych i młodzieży
- psychoterapia artystyczna, arteterapia
- psychoterapia grupowa w zaburzeniach lękowych
REUMATOLOGIA

- konsultacje specjalistyczne

SEKSUOLOGIA
- poradnictwo seksuologiczne, diagnoza psychoseksuologiczna
- problemy w komunikacji między partnerami
- brak satysfakcji ze swojego związku
- brak lub utrata potrzeb seksualnych
- awersja/niechęć seksualna
- nadmierny popęd seksualny
- brak akceptacji własnej orientacji seksualnej
- przygotowanie do ujawnienia orientacji seksualnej
- problemy w zakresie tożsamości płciowej (transseksualizm; transwestytyzm)
- zaburzenia preferencji seksualnych/dewiacje
- oligoseksuolog – seksuolog osób z niepełnosprawnością intelektualną
SEKSUOLOGIA DZIECIĘCA
- konsultacja i diagnoza w zakresie zachowań o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży
- wspomaganie rozwoju i funkcjonowania seksualnego dzieci i młodzieży
- terapia dzieci w zakresie zachowań o charakterze seksualnym
- terapia po przemocy seksualnej,
- edukacja seksualna
UROLOGIA
- konsultacje specjalistyczne
- badanie USG