NOWOŚĆ - TESTY ALERGICZNE, SPIROMETRIA


Szanowni Państwo od października w naszym Centrum można wykonać testy alergiczne oraz badanie spirometryczne.
Testy alergiczne wykonuje się w celu określenia, które czynniki wywołują reakcje alergiczne u pacjenta. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu i badania wybiera, które testy i z jakimi alergenami wykonać.
Spirometria to badanie podczas, którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc.
Zarówno testy skórne jak i spirometria są badaniami pomocniczymi do rozpoznania częstych chorób układu oddechowego.

Konsultacji udziela dr Marzena Tutak-Słupska - specjalista pediatra, alergolog.

Zapraszamy serdecznie!