OFERTA ODDZIAŁU DZIENNEGO PSYCHOGERIATRYCZNEGO

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat skuteczności form terapeutycznych stosowanych w Oddziale Dziennym Psychiatryczno Geriatrycznym funkcjonującym w naszym Centrum.

Więcej informacji na temat Oddziału oraz trybu przyjęcia znajduję w zakładce Świadczenia NFZ.