SZKOLENIA Z ZAKRESU SEKSUOLOGII 2017/2018

Zapraszamy do udziału w specjalistycznych szkoleniach otwartych z zakresu seksuologii dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych.

I. SEKSUALNOŚĆ DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ZESPÓŁ ASPERGERA)
II. CHARAKTER I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA
III. ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY

O prowadzącym: Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, certyfikowany seksuolog, ekspert MEN, pedagog resocjalizator, terapeuta w nurcie poznawczo - behawioranym, biegły sądowy w zakresie zachowań agresywnych i przemocowych, certyfikowany doradca w sprawach partnerskich. Nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem na każdym etapie kształcenia, nauczyciel akademicki.
Doświadczenie zawodowe od 2005 roku pogłębiała min. współpracując i pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Oddziałach Uzależnień od Alkoholu, Klinicznych Oddziałach Psychiatrycznych, Komisariatach Policji, Placówkach Oświatowych, Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Bydgoszczy. Współpracuje z terapeutami z Niemiec i Holandii. Kierownik Pracowni Edukacji Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz zapisów znajdują się w zakładce Szkolenia.

Zapraszamy serdecznie!