SZKOLENIA DLA PEDAGOGÓW 2017/2018

„Przyjazna terapia poznawczo-behawioralna dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, asystentów, rodziców, opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą” - zapraszamy na cykl specjalistycznych sesji szkoleniowych w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Sesje szkoleniowe adresowane są do psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, zainteresowanych rodziców, opiekunów.

Sesja nr 1
PRZYJAZNA TERAPIA BEHAWIORALNA DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW, ASYSTENTÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW  W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA
Sesja nr 2
PRZYJAZNA TERAPIA POZNAWCZO–BEHAWIORALNA DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW , RODZICÓW, OPIEKUNÓW DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA
Sesja nr 3
PRZYJAZNA TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA  DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW  RODZICÓW, OPIEKUNÓW  DZIECKA  SKRZYWDZONEGO
Sesja nr 4
PRZYJAZNA TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA  DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW RODZICÓW, OPIEKUNÓW  DZIECKA  Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI
Sesja nr 5
SKILLSTREAMING - KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNIE POŻĄDANYCH U DZIECKA  Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI  (TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH, TRENING RELAKSACYJNY, TRENING UWAŻNOŚCI) W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz zapisów znajdują się w zakładce Szkolenia.

Zapraszamy serdecznie!