Szkolenie - NAUKA CZYTANIA wg PROF. JAGODY CIESZYŃSKIEJ 01.10.2017 r.

Zapraszamy na kolejne szkolenie „NAUKA CZYTANIA wg PROF. JAGODY CIESZYŃSKIEJ", które odbędzie się w dniu 01.10.2017 r. Metoda S-SNCz przygotowuje do opanowania umiejętności czytania obejmuje ćwiczenia m. in.: analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, umiejętności językowych, operacji myślowych, sprawności motorycznej, pamięci.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, nauczycieli prowadzących
w szkołach zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub rewalidacyjne dla logopedów oraz dla rodziców.

Celem szkolenia jest przedstawienie alternatywnej metody nauki czytania – którą wykorzystuje się u dzieci mających trudności w nauce czytania metodami tradycyjnymi (analityczno-syntetycznym) oraz u dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Prowadzący:

Barbara Bauman-Bielawska – terapeuta Metody Krakowskiej,
logopeda, surdologopeda, pedagog, oligofrenopedagog.
Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy oraz w Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska”.
 
Czas trwania: 7 h dydaktycznych (9.00-14.30)
Koszt: 250 zł
Termin: 1 październik 2017 r.
Miejsce szkolenia: Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska", ul. ks. I. Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz

Zapisy i informacje:
- osobiście w Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska”, ul. Skorupki 2, Bydgoszcz
- telefonicznie 668-804-599
- mailowo: centrum@araszkiewicz.com.pl

 Więcej informacji na naszej stronie w zakładce Szkolenia