Warsztat z zakresu seksuologii. Prowadzący: prof. dr. hab. n. hum. Zbigniew Izdebski (pedagog, seksuolog, specjalista w zakresie doradztwa rodzinnego) Terminy: 24.06.2016 (grupa I 9.00 – 18.15)25.06.2016 (grupa II 9.00 – 18.15) Cena: 310zł/osoba Liczba uczestników: 15-18 osóbMiejsce szkolenia: Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska", ul. ks. I. Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Terapia śmiechem to nowy sposób radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i stresem. Jest prosta w zastosowaniu oraz bezpieczna. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, zbaw pozwalających uczestnikom opanować poszczególne techniki terapii śmiechem.
Warsztat opiera się głównie na zrozumieniu kryzysów ze strony dziecka min. sytuacja rozwodowa, dziecięca żałoba, depresja, nadużycia seksualne, zaburzenia seksualne. Warsztat zawiera ponadto zagadnienia psychologiczne: teorie kryzysów, rodzaje i fazy kryzysów, elementy interwencji kryzysowej, metody przezwyciężania kryzysów, przewidywanie kryzysów, działania interwencyjne.
Motywowanie do zmiany, podjęcia działań czy terapii to ważny etap w pomaganiu. Od motywacji zależy powodzenie terapii, czyli poprawa jakości jego życia. Dlatego wzbogacanie umiejętności w zakresie motywowania do zmiany wydaje się obecnie bardzo ważnym zagadnieniem.
Adresaci szkolenia: Osoby, które zawodowo kontaktują się z dorosłymi agresywnymi, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi.
Propozycja skierowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą wykazującą zaburzenia zachowania w przebiegu zróżnicowanych zaburzeń rozwojowych, zaniedbań środowiskowych oraz mechanizmów nieprawidłowo kształtującej się osobowości.
Strona 4 z 4