SZKOLENIE - SEKSUALNOŚĆ DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ZESPÓŁ ASPERGERA)

Szkolenie - SEKSUALNOŚĆ DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ZESPÓŁ ASPERGERA) - 20.01.2018 r. godz. 8:30

Warsztaty adresowane są do psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, zainteresowanych rodziców i opiekunów.

W trakcie warsztatu zapoznasz się z najnowszymi podejściami do zachowań o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Poznasz sposoby radzenia sobie z zachowaniami o charakterze seksualnym wśród dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi.
1. Rozwój seksualny - wprowadzenie do problematyki.
2. Seksualność a zaburzenia ze spektrum autyzmu.
3. Okres dojrzewania płciowego.
4. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
5. Konsekwencje niezaspokojonych potrzeb seksualnych.
6. Umiejętności socjoseksualne -  jako sposób profilaktyki niewłaściwych zachowań  o charakterze seksualnym.
7. Rehabilitacja seksualna.
8. Case study.

Data warsztatu: 20.01.2018 r.
Czas trwania warsztatu: 8:30 – 16:00
Koszt: 300 zł
Miejsce szkolenia
:
CENTRUM ZDROWIA ARASZKIEWICZ „Łaźnia Miejska”
ul. Ks. Ignacego Skorupki 2, Bydgoszcz 85-156
tel. 668-804-599; 500-305-485
szkolenia@araszkiewicz.com.pl

O prowadzącym: Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, certyfikowany seksuolog, ekspert MEN, pedagog resocjalizator, terapeuta w nurcie poznawczo - behawioranym, biegły sądowy w zakresie zachowań agresywnych i przemocowych, certyfikowany doradca w sprawach partnerskich. Nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem na każdym etapie kształcenia, nauczyciel akademicki.

Doświadczenie zawodowe od 2005 roku pogłębiała min. współpracując i pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Oddziałach Uzależnień od Alkoholu, Klinicznych Oddziałach Psychiatrycznych, Komisariatach Policji, Placówkach Oświatowych, Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Bydgoszczy. Współpracuje z terapeutami z Niemiec i Holandii. Kierownik Pracowni Edukacji Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

POBIERZ

Cena szkolenia zawiera:
-
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, catering.

W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.