BEZPŁATNY WARSZTAT DLA KOBIET - W POSZUKIWANIU SIEBIE I WŁASNEJ DROGI

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla kobiet "W POSZUKIWANIU SIEBIE I WŁASNEJ DROGI", które odbędą się w dniu 18 listopada 2017 r. o godzinie 10:00.

Warsztaty skierowane są do kobiet, które:

- mają niskie poczucie własnej wartości, nie wierzą w siebie, straciły wiarę w siebie w wyniku niepowodzeń życiowych, kryzysów, kontaktów z krzywdzącymi osobami,
- szukają swojej tożsamości, własnych potrzeb,
- z różnych przyczyn straciły kontakt same ze sobą, które szukają swojego miejsca w życiu,
- pogubiły się w życiu i nie wiedzą jak dalej żyć;

Jaki jest cel warsztatu?

- identyfikacja i uświadomienie sobie swoich mocnych stron, zasobów,
- odbudowanie poczucia własnej wartości,
- określenie swoich kluczowych wartości i swojej tożsamości,
- zbudowanie wizji swojej preferowanej przyszłości i określanie celów,
- odważne planowanie swojego życia.

Tematyka

Zapraszamy na warsztat podczas którego, w bezpiecznej atmosferze, poznasz konkretne narzędzia budowania pewności siebie, skutecznego wytyczania celów i osiągania ich oraz życia w poczuciu spełnienia. Możesz tam poznać doświadczenia innych kobiet, inspirować się nimi i odkrywać te elementy, które na dany moment w Twoim życiu są Tobie najbardziej potrzebne. Podczas warsztatu popracujemy nad tym, jak:

  • zidentyfikować u siebie swoje mocne strony i konstruktywnie je wykorzystywać,
  • wzmocnić swoje zasoby i wykorzystywać je do osiągania swoich celów,
  • na nowo określić swoją tożsamość i żyć w zgodzie ze swoimi wartościami,
  • doświadczać wewnętrznej spójności i ufać sobie,
  • wytyczać cele życiowe i życiową drogę, aby żyć w poczuciu spełnienia.

Prowadząca:

mgr Agnieszka Busk-Kaczmarek – Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Czas trwania:  5 h zegarowych (10:00-15:00)
Termin: 18.11.2017 r.
Zajęcia są bezpłatne!!!
Liczba miejsc: 16

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

POBIERZ

Miejsce szkolenia:
CENTRUM ZDROWIA ARASZKIEWICZ „Łaźnia Miejska”
ul. Ks. Ignacego Skorupki 2
85-156 Bydgoszcz                
tel. 668-804-599; 500-305-485
e-mail: szkolenia@araszkiewicz.com.pl

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.