SZKOLENIE - SPOSOBY STYMULOWANIA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH


Zapraszamy na szkolenie „SPOSOBY STYMULOWANIA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH" - 09.12.2017 r.

Podczas szkolenia omówione zostaną funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgowej. Najważniejszą częścią będzie prezentacja sposobów usprawniania lewej półkuli mózgowej . Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą wprowadzania kolejnych etapów zadań z małym dzieckiem wymagającym stymulacji funkcji językowych oraz z uczniem edukacji wczesnoszkolnej mającym problemy z nabyciem umiejętności czytania. Wykład połączony będzie z prezentacją pomocy dydaktycznych, fotografii i nagrań filmowych z zajęć.

Program szkolenia:

  1. Omówienie funkcji językowych i poznawczych lewej półkuli mózgu.
  2. Przedstawienie kształtowania się wzorca lateralizacji w ontogenezie.
  3. Badanie wzorca lateralizacji.
  4. Prezentacja sposobów stymulacji i terapii mechanizmów lewopółkulowych:
  • szeregi
  • sekwencje
  • relacje
  1. Prezentacja pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do stymulacji lewej półkuli mózgowej.

Prowadząca:

mgr Barbara Bauman-Bielawska – certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej, surdologopeda, pedagog, oligofrenopedagog; aktualnie pracuje w Bydgoszczy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz w  Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska”.

Czas trwania:  7 h dydaktycznych (9:00-14:30)

Koszt: 250 zł

Termin: 09.12.2017 r.

Miejsce szkolenia:

CENTRUM ZDROWIA ARASZKIEWICZ „Łaźnia Miejska”
ul. Ks. Ignacego Skorupki 2
Bydgoszcz 85-156                   
tel. 668-804-599; 500-305-485
szkolenia@araszkiewicz.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

POBIERZ

Cena szkolenia zawiera:
-
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, catering.

W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.