Szkolenie Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w tym dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera) - 30.05.2018 r.
Skillstreaming - kształtowanie umiejętności społecznie pożądanych u dziecka  z zachowaniami trudnymi  (trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych, trening umiejętności praktycznych, trening relaksacyjny, trening uważności) w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Zapraszamy na kolejne szkolenie „NAUKA CZYTANIA wg PROF. JAGODY CIESZYŃSKIEJ", które odbędzie się w dniu 19.05.2018 r. Metoda przygotowuje do opanowania umiejętności czytania obejmuje ćwiczenia m. in.: analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, umiejętności językowych, operacji myślowych, sprawności motorycznej, pamięci.
Zapraszamy na szkolenie „SPOSOBY STYMULOWANIA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH" - 17.03.2018 r.
Zapraszamy na 8 tygodniowy oryginalny Trening Redukcji Stresu - MBSR w Bydgoszczy. Styczeń-marzec 2018 r.
Szkolenie - SEKSUALNOŚĆ DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ZESPÓŁ ASPERGERA) - 20.01.2018 r. godz. 8:30
Zapraszamy na szkolenie „SPOSOBY STYMULOWANIA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH" - 09.12.2017 r.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla kobiet "W POSZUKIWANIU SIEBIE I WŁASNEJ DROGI", które odbędą się w dniu 18 listopada 2017 r. o godzinie 10:00.
Strona 1 z 5