W dniu 13 czerwca 2013 r. mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć uczestników konferencji naukowej p.t. "Zdrowie psychiczne - aspekty medyczne, psychologiczne, społeczne, ekonomiczne i prawne", której organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MOST" oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.